Bureau Kroner vertelt en geeft vorm aan ideeën.

Wij zijn ontwerpers; we vertalen wensen en ideeën naar realiteit. Wij komen met antwoorden en met oplossingen, door mee te denken met onze opdrachtgevers.

Bekijk hieronder onze projecten.

Minder is juist meer! Deze inpassing in de wijk biedt ruimte voor alle bewoners van de buurt, en oplossingen voor een aantal bestaande problemen.

Voor de uitbreiding van het gebied Molenslag in het Westland heeft Bureau Kroner een breed gedragen toekomstplan gerealiseerd. Door middel van participatie hebben bewoners zelf de kwaliteiten, bedreigingen en kansen geformuleerd.

Studies naar de toekomstmogelijkheden voor Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt.

Bureau Kroner werkt sinds 2004 mee aan het ontwikkelen van het landschappelijke en stedenbouwkundige kader voor de Wetslandse Zoom, in structuurvisies en bestemmingsplannen.

Bureau Kroner maakte het beeldkwaliteitsplan voor het noordelijke deel van de campus van de TU Delft. Dit met het oog op de herontwikkeling van voormalige universiteitsgebouwen.

Conceptvisie voor de wijk Bezuidenhout-West in Den Haag, in het kader van een selectie voor het opstellen van een gebiedsvisie.

Ontwerp voor een familie-leisurecentrum op een locatie in de Harnaschpolder langs de A4.

Plan voor zo'n 400 woningen en diverse functies op de locatie van meelfabriek Meneba in Wormerveer.