Stadswoningen in Schiedam

Minder is juist meer! Deze inpassing in de wijk biedt ruimte voor alle bewoners van de buurt, en oplossingen voor een aantal bestaande problemen.

Adres

Sint Liduinastraat, Schiedam

Opdrachtgever

Bond Development, Den Haag

Aannemer

Weboma, Wateringen

Ontwerp

2016-2017

Oplevering

2019

Participeren, analyseren, inpassen

Aan de Sint Liduinastraat in het westen van Schiedam, in een wijk die gebouwd is in de jaren ’20 van de 20e eeuw, stond een groot voormalig schoolgebouw (van de Zadkine onderwijsgroep), als een vreemd element in de kleinschalige buurt.

Voor de locatie zijn veel verschillende plannen gemaakt die niet goed vielen bij de zeer actieve buurtgenoten. Bureau Kroner heeft dan ook een andere aanpak voorgesteld voor de ontwikkeling van de locatie, in opdracht van Bond Development uit Den Haag.

Participatie in de buurt

In nauwe samenspraak met de klankbordgroep Zadkine en de gemeente Schiedam is een participatieproces opgestart waarin de randvoorwaarden en ontwerpaanleidingen gezamenlijk zijn geformuleerd. Dat gebeurde aan de hand van analyses van de stedenbouwkundige maat en de vorm van de woonbebouwing en van de architectuur van de buurt. Maar ook onderwerpen als wateroverlast, parkeerdruk, verkeersbewegingen door de wijk heen, het gebrek aan speelplekken en ruimte voor groen, de vraag naar een openbare fietsenstalling en ook de vraag naar bereikbare woning om door te kunnen stromen in de wijk zelf zijn allemaal aan de orde gekomen en verwerkt in de plannen.

De omwonenden werden bij het gehele traject betrokken; zo werd ter ere van de start van het slopen van het schoolgebouw een feestje georganiseerd, waar de nieuwe en de oude bewoners kennis met elkaar konden maken.
Het thema was ontleend aan de naam van het project: Het Gewilde Westen.

Minder is meer!

Naar aanleiding van de participatie is een bescheiden woonproject ontworpen met 21 stadswoningen; een veel bescheidener gebruik van de ruimte dan eerder werd voorgesteld.

Dat maakte het project juist haalbaar, minder werd meer voor iedereen!

De bijzondere positie in de wijk van deze locatie is versterkt door de gevels aan de Sint Liduinastraat terug te leggen en ruimte te maken voor een groene openbare speelruimte (en waterbuffer op het laagste punt van de wijk), waar ook extra ruimte is voor ondergrondse vuilcontainers en parkeerplekken voor elektrische auto’s.

Op eigen terrein zijn op ontspannen wijze de extra parkeerplaatsen in een parkeerhof en in de eigen achtertuinen verwerkt en is er een openbare fietsenstalling gerealiseerd.

De analyse van karakteristieke architectonische stijlkenmerken in de omringende bebouwing is verwerkt in de architectuur van de nieuwe woningen. Er is geen sprake van een kopie, maar wel van aansluiting in schaal, maat en ritme van ramen, deuren, entreepartijen en horizontale banden.

Een mooie inpassing in de wijk die ruimte biedt voor alle bewoners van de buurt; die een aantal problemen heeft opgelost én aan maatschappelijke wensen tegemoet is gekomen.