Onze visie

Bureau Kroner staat midden in de samenleving.

Voor ons is het vanzelfsprekend en inspirerend om te werken vanuit oprechte betrokkenheid bij de opgaves en de mensen om wie het gaat.

Participatie

Participatie, het geven van een podium aan alle betrokkenen rond een project, is voor ons een voorwaarde voor succes.

Het inventariseren van meningen, randvoorwaarden, ideeën en aanleidingen maakt het ontwerpproces rijker en doeltreffender.

Wij hebben plezier in participatietrajecten en weten die effectief in te zetten voor het creëren van draagvlak en afgewogen resultaten.

 

Participatie in onze projecten »

Bureau Kroner luistert naar je, en denkt met je mee

Omdat we altijd meedenken èn verder denken met onze opdrachtgever weten we meerwaarde te creëren; zowel financieel als inhoudelijk.

Met onze ontwerpen reageren wij op de context, in de meest brede zin van het woord -
de opdrachtgever, de gebruiker, de omgeving, de maatschappelijke randvoorwaarden en uitdagingen, de historische verbanden en de betekenis van de opgave bepalen onze ontwerphouding.

We staan altijd open voor input van buitenaf. We zoeken samenwerking met andere specialisten. We staan midden in de samenleving.

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid, van onze positie én van de waarde van onze inbreng.

 

Bureau Kroner regelt het voor je, en gaat aan de slag

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een doelgerichte en daadkrachtige aanpak van de opgave en van het proces.

Wij zijn gespecialiseerd in complexe opgaves in een stedelijke context. Projecten met veel randvoorwaarden; wij worden graag uitgedaagd!

Onze creativiteit, inventiviteit en eigen initiatief leiden tot verrassende oplossingen.

We richten ons altijd op realistische doelen: wij zoeken in iedere opgave de balans tussen een vooruitstrevend concept en de realiteit van alle dag.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij serieus

Een doeltreffend en gezond werkklimaat

Wij vinden het belangrijk dat we een ontspannen en gezond werkklimaat hebben in ons bureau. Wij vinden structureel overwerken onnodig en een teken van een slechte organisatie: wij zorgen liever met elkaar voor een goede planning, waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en neemt.

Onze 4-daagse werkweek:

Om ons vak goed te kunnen uitoefenen, hechten wij aan een open houding naar de wereld en de maatschappij om ons heen. Wij vinden het belangrijk om genoeg tijd te hebben om naast ons werk te kunnen sporten, om betrokken ouders te zijn, een sociaal leven te hebben en op de hoogte te blijven van wat er speelt in het dagelijks leven om ons heen.

Daardoor ontwerpen wij niet vanuit een ivoren toren, maar staan we midden in de samenleving.

Lokaal bijdragen en verbonden zijn

Wij kiezen er bewust voor om onze opdrachten in principe te beperken tot Nederland.
Veel reizen is belastend voor het milieu, maar kost ook veel tijd. Wij besteden onze tijd liever inhoudelijk aan onze projecten.
Bovendien vinden wij het belangrijk om op alle mogelijke manieren vanuit ons vak een bijdrage te leveren aan de omgeving waar wij zelf deel van uitmaken.

Een duurzaam bureau

Ook in onze bedrijfsvoering streven wij ernaar op alle vlakken alert te blijven op onze verantwoordelijkheid naar milieu en maatschappij. Wij willen verder gaan dan de vanzelfsprekende richtlijnen - dat doen we in de praktijk, maar wij besteden ook aandacht aan de bewustwording van onze werknemers én onze klanten.

Wij schenken voor onze klanten en werknemers kraanwater: Haags duinwater van prima drinkkwaliteit. Met de waterflessen van 'Join the Pipe' ondersteunen we projecten van deze organisatie.

Wij rijden al sinds 2013 in volledig electrische auto's: een BMW i3, een Peugeot 208e en een Renault Twizy.

Bureau Kroner verrast je, en heeft er plezier in

Creativiteit, inventiviteit en eigen initiatief leiden tot verrassende oplossingen

Meedenken over innovatie in de bouwpraktijk

Al sinds de start van ons bureau zijn wij betrokken bij innovaties in de bouwpraktijk. We blijven voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de bouw en zoeken naar de meest duurzame oplossingen voor onze projecten.

In 2003 zijn we met het innovatieve project 'Gaten Vullen' voorgedragen als demonstratieproject IFD (industrieel, flexibel en demontabel bouwen).
Met verschillende opdrachtgevers onderzoeken we de mogelijkheden van prefabricage, slimme bouwoplossingen en effectieve maatregelen voor energiebesparing en klimaat-adaptatie.

» Innovatieve projecten

 

Duurzaamheid in hergebruik

Bij de inventarisatie van de mogelijkheden voor een locatie houden wij altijd rekening met de kwaliteit van het bestaande: sloop en nieuwbouw is niet per definitie de beste oplossing, ook al lijkt dat vaak het meest voor de hand te liggen.

In diverse projecten hebben wij samen met de opdrachtgever gekozen voor hergebruik van bestaande gebouwen, het sparen van karakteristieke bomen op locaties door de plannen aan te passen, of het verduurzamen van bestaande gebouwen door renovatie-alternatieven voor te stellen.

Specialisten

Door jarenlange ervaring en veel bijzondere, uitdagende projecten kunnen wij ons specialist noemen op het gebied van hergebruik en transformatie van bestaande gebouwen.

» Transformaties