Bureau Kroner vertelt en geeft vorm aan ideeën.

Wij zijn ontwerpers; we vertalen wensen en ideeën naar realiteit. Wij komen met antwoorden en met oplossingen, door mee te denken met onze opdrachtgevers.
Bekijk hieronder onze projecten.

Een breed gedragen toekomstplan: bewoners formuleren zelf de kwaliteiten, bedreigingen en kansen voor het gebied.

Analyse en ontwerp voor de herinrichting van het ambassadeterrein van de Nederlandse ambassade in Algiers.

Bureau Kroner werkt sinds 2004 mee aan het ontwikkelen van het landschappelijke en stedenbouwkundige kader voor de Wetslandse Zoom, in structuurvisies en bestemmingsplannen.

Conceptvisie voor de wijk Bezuidenhout-West in Den Haag, in het kader van een selectie voor het opstellen van een gebiedsvisie.

Ontwerp voor een familie-leisurecentrum op een locatie in de Harnaschpolder langs de A4.

Plan voor ± 400 woningen en diverse functies op de locatie van meelfabriek Meneba in Wormerveer.