Masterplan en participatie voor Molenslag Westland

Voor de uitbreiding van het gebied Molenslag in het Westland heeft Bureau Kroner een breed gedragen toekomstplan gerealiseerd. Door middel van participatie hebben bewoners zelf de kwaliteiten, bedreigingen en kansen geformuleerd.

Adres

Molenslag, Westland

Opdrachtgever

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom

Ontwerp

2015

Open ontwerptraject

Participatie is het belangrijkste uitgangspunt voor dit ontwerptraject. Omwonenden en belanghebbenden zijn vanaf het begin, dus nog voordat er een plan is, betrokken in het ontwerpproces.

Overleg, openheid en een zorgvuldige afweging van alle belangen staan centraal.

Deze manier van werken past bij uitstek bij de ontwerphouding van Bureau Kroner, waarin luisteren en samenbrengen van diverse partijen en belanghebbenden een belangrijk uitgangspunt vormen.

Bewoners denken mee

Door middel van workshops en inloopavonden wordt alle inbreng samengebracht en door Bureau Kroner vertaald in diverse scenario's.

Op deze manier ontstaat een breed gedragen toekomstplan. Bewoners formuleren zelf de kwaliteiten, bedreigingen en kansen voor het gebied. Doordat wij bij het ontwerpen bij voorbaat deze randvoorwaarden meenemen, ontstaat een positieve betrokkenheid bij het gebied en de nieuwe ontwikkelingen.

Vertaling naar ontwerp

Bureau Kroner vertaalt alle input in drie voorstellen onder de thema's: duin, kas en dorp.