Disclaimer

De site van Bureau Kroner is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie.
Bureau Kroner kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Mocht er desalniettemin sprake zijn van een onjuistheid in de getoonde informatie, dan is dit nadrukkelijk zonder enige opzet. Wij vragen bezoekers van onze site dan ook om eventueel geconstateerde onjuistheden te melden bij Bureau Kroner, zodat deze per omgaande verholpen kunnen worden.

Copyright

Alle getoonde informatie van deze website valt onder het auteursrecht.
Informatie van deze site mag gebruikt worden voor niet-commerciëel gebruik, maar dient waar mogelijk te worden voorzien van naamsvermelding van Bureau Kroner.
Wanneer beelden en/of informatie van deze website gewenst zijn voor professionele toepassingen, dient vooraf toestemming daarvoor te worden gevraagd via: info@bureaukroner.nl
Ook bij het gebruiken van foto's die gemaakt zijn door een professionele fotograaf (staat op de pagina bij de foto's vermeld), dient eerst toestemming te worden gevraagd.
Voor het verkrijgen van materiaal en de voorwaarden voor reproductie van het materiaal over of van Bureau Kroner kun je contact opnemen met info@bureaukroner.n

 

Gegevensbescherming

Bureau Kroner gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van opdrachtgevers en andere partijen waarmee wij samenwerken.
Om te voldoen aan de eisen die gesteld worden in onze opdrachten, beheren wij gegevens van opdrachtgevers, in verband met ontwikkelingen, investeringen en vergunningstrajecten.
Daarnaast handelen wij vaak namens de opdrachtgever in het contact met gemeentes, nutsbedrijven, adviseurs et cetera. In onze contracten leggen wij van tevoren de toestemming hiervoor vast.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid hierin en hanteren een intern protocol ten aanzien van gegevensbescherming. Wij zorgen ervoor dat onze werknemers zich bewust zijn van het belang hiervan, en een handleiding krijgen over onze interne gedragsregels. Contractueel zijn onze werknemers gebonden aan het vertrouwelijk behandelen van informatie met betrekking tot onze werkzaamheden.

Zakelijke contactgegevens en financiële gegevens die wij beheren in onze administratie worden zorgvuldig opgeslagen. Onze archieven en administratie zijn fysiek beveiligd en onze server en netwerk hebben een actieve data-beveiliging.

In onze publiciteits-uitingen vermelden wij standaard geen namen of adressen van particuliere opdrachtgevers. In geval van gevoelige informatie (bijv. bij instanties die een geheimhoudingsbeleid hanteren), overleggen wij altijd eerst met de opdrachtgever over door ons te publiceren gegevens.
Wij geven nooit toestemming aan derden voor publicatie van een van onze projecten, zonder akkoord van de opdrachtgever.

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Onze contacten hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bureaukroner.nl