Mark Graafland

Senior Architect

Mark Graafland studeerde architectuur met een differentiatie stedenbouw aan de TU Delft. Hij is een van de oprichters van Bureau Kroner en vormt samen met Solita Stucken de directie van het bureau.

Breed profiel

Mark Graafland studeerde architectuur met een differentiatie stedenbouw aan de TU-Delft. Hij won met zijn afstudeerwerk de Verhagenprijs van de Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen.

Direct na de afronding van zijn studie in 1993 begon hij zijn eigen bureau, met steun van een startstipendium van het Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

Naast de werkzaamheden in zijn eigen bureau heeft hij vijf jaar lang les gegeven en de opleiding stedenbouw aan de Hogeschool Rotterdam gecoördineerd.

Mark is sinds 2020 voorzitter van de Lighthouse Club Nederland. Bij de Lighthouse Club ontmoet de bouw- en vastgoedsector elkaar, van young professionals en start-ups tot ervaren ondernemers en leidinggevenden.

Betrokkenheid en gevoel voor context

Marks werkwijze wordt gekenmerkt door zijn ruime inlevingsvermogen en de oprechte interesse in de opgaves waarmee hij wordt geconfronteerd. Een goed contact met de opdrachtgever vormt de basis van zijn ontwerphouding, die inventief is en getuigt van het streven naar een essentiële en contextuele vormgeving.

De kracht van Mark zit in het verbanden leggen en kansen herkennen. Hij vormt in het ontwikkelproces de verbindende factor tussen diverse partijen, en komt met verrassende oplossingen.

Zelf vat hij die werkwijze goed samen: "Ik beschouw het bestaande als onuitputtelijke inspiratiebron voor het nieuwe".