Stedenbouwkundige visie op een industriële locatie

Plan voor zo'n 400 woningen en diverse functies op de locatie van meelfabriek Meneba in Wormerveer.

Adres

Meneba-locatie, Wormerveer

Opdrachtgever

Timpaan

Ontwerp

2018

Projectteam

Mark Graafland, Jaap Mittelhaeuser, Brim Vermeulen, Betül Demir

Tenderinzending

Timpaan vroeg Bureau Kroner een plan te maken voor de tender van deze locatie in Wormerveer.

Het betreft het terrein van graanverwerkingsbedrijf Meneba, dat naar verwachting begin 2020 de activiteiten op de locatie zal stoppen.

Daarom is er ruimte voor een nieuwe ontwikkeling, met woningen, horeca en gemengde voorzieningen.

Industrieel Erfgoed

De karakteristieke gebouwen van de meelfabriek worden herbestemd en vormen onderdeel van het plan van Bureau Kroner.

Ecologische Structuren

Een zorgvuldige analyse van de bestaande onderliggende water- en groenstructuren in het gebied vormde de eerste studie voor de nieuwe ontwikkelingen.

Afgewogen combinatie van bestaand en nieuw

De bestaande bebouwing in kaart gebracht

Inventarisatie van waardevolle bebouwing industrieel erfgoed

In het plan blijven de bestaande waterstructuren behouden en worden historische waterstructuren teruggebracht.

Analyse

De oude waterstructuren geprojecteerd op de huidige situatie.

Robuuste uitstraling met de kwaliteit van de locatie aan het water

Aan de Zaan is een industriele zone gepland, met appartementen in robuuste complexen. Langs de nieuwe waterstructuren komen grondgebonden (water)woningen.
De groene zone blijft behouden en wordt vergroot, waardoor een prettige bufferzone wordt gecreëerd.