Industrieel wonen in INK Delft

In de Spoorzone Delft heeft Bureau Kroner twee duurzame woongebouwen gerealiseerd die refereren aan het industriële karakter van de locatie.

Adres

Mercuriusweg / Industriestraat, Delft

Opdrachtgever

Van Wijnen Projectontwikkeling West, Dordrecht

Aannemer

Van Wijnen, Stolwijk

Start bouw

maart 2021

Oplevering

2022

INK is een stoer project in de Spoorzone Delft. Met de transformatie van dit gebied maakt het ineens onderdeel uit van de stad. Van rafelig randgebied naar aantrekkelijke woonplek.

Bureau Kroner maakte het stedenbouwkundige ontwerp voor de herbestemming van deze voormalige industriële locatie. Vervolgens hebben we twee blokken uitgewerkt met 48 en 32 appartementen. Deze verwijzen naar de de oorspronkelijke industriële architectuur van de locatie.

Zo vormt de gevel met een betonframe dat is gevuld met baksteen een directe verwijzing naar de naastgelegen loods. Tegelijkertijd creëert INK een bijzondere nieuwe woonomgeving, waar het goed wonen is. Het ontwerp is een mooi voorbeeld van klimaatadaptief bouwen, waarbij water van hevige buien op het dak wordt opgevangen en vertraagd via de daktuin en de wadi’s aan de voet van het project wordt afgevoerd.

Dat bij elkaar maakt INK een mooi voorbeeld van een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing. En een ontwerp dat tot in de architectonische uitstraling en het bouwkundige detail consequent is uitgewerkt en uitgevoerd. 

 

Industriële uitstraling

Voor het ontwerp liet Bureau Kroner zich inspireren door de naastgelegen loods van lichtdrukbedrijf De Atlas. Vooral het industriële dak, naar ontwerp van architect Frits van der Vegt en ir. J.C. Pannekoek, met vrijdragende driehoeksspanten is een opvallende verschijning. Deze constructie maakt een overspanning mogelijk van de 44 meter brede hal.

Klimaatadaptief

Het stedenbouwkundige uitgangspunt van drie gebouwen op een verhoogde basis biedt ruimte voor een uitgekiende klimaatadaptieve uitwerking. Zo zorgen de blauwe daken voor de opvang van extra regenval en is er ruimte voor groen in de binnentuinen tussen de appartementengebouwen.

En ook in de rest van het gebouw is de hoge duurzaamheidsambitie terug te zien, onder andere in de extra isolatie van de dichte geveldelen. De hoeveelheid en grootte van de ramen blijft ruim voldoende, zodat er geen concessies worden gedaan aan woonkwaliteit en uitstraling.