Nieuwe inpassing Hotel De Biltsche Hoek

Studies naar de toekomstmogelijkheden voor Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt.

Adres

Holle Bilt 1,
De Bilt

Opdrachtgever

Hotel De Biltsche Hoek

Ontwerp

2014 - 2022

Projectteam

Mark Graafland, Jeroen van Wieren, Rick van Vliet, Giulia Melloni, Ellen de Boer

Overleg en samenwerking: 'De koninklijke weg'

De Biltsche Hoek is een instituut; al sinds het einde van de 19e eeuw als tolhuis met uitspanning, sinds 1930 als café-restaurant in chaletstijl en sinds 1956 als restaurant van de familie Van der Valk. In de jaren ’80 uitgebreid met een typisch “Van der Valk hotel”.

Zorgvuldige voorbereiding

In opdracht van de familie Van der Valk heeft Bureau Kroner in nauwe samenwerking met de gemeente De Bilt de ruimtelijke randvoorwaarden onderzocht en opgesteld voor gedeeltelijke sloop en nieuwbouw op de huidige locatie. Een locatie transformatie van enorme omvang, die heel zorgvuldig moet worden voorbereid.

Aanleiding

De huidige bouwkundige staat van het restaurant en de zalen is aanleiding voor een grootschalige sloop- en nieuwbouw operatie. Belangrijk uitgangspunt is het doordraaien van alle activiteiten: eerst nieuw bouwen, dan pas oud slopen.

Dit levert grote uitdagingen op, maar tegelijkertijd ook grote kansen voor de locatie en de omgeving.

Koninklijke weg

Het traject om te komen tot goed onderbouwde en breed gedragen ruimtelijke voorwaarden is zeer zorgvuldig opgebouwd. Analyses van de huidige situatie, programmastudies en massastudies om de haalbaarheid te toetsen en te kunnen communiceren over de denkrichtingen en een breed participatietraject. Een lange weg om te gaan die zeker een aantal jaar zou duren; “de koninklijke weg”.

Participatie gebiedsvisie

Niet alleen direct omwonenden, maar ook de provincie Utrecht, de gemeente De Bilt, IVN De Bilt e.o. en het Utrechts Landschap werden intensief en direct betrokken bij de planvorming en het definiëren van randvoorwaarden.

Vanuit de provincie Utrecht is in 2015 voor het eerst een Gebiedsvisie opgesteld die veel ruimer dan alleen naar de planlocatie kijkt en al zeer belangrijke randvoorwaarden voor ontwikkeling vastlegt. De gebiedsvisie is opgesteld door Bureau Nieuwe Gracht en Terra Incognita aan de hand van 3 participatierondes, waaraan Bureau Kroner heeft meegewerkt namens Van der Valk.

Participatie ruimtelijke randvoorwaarden

In vervolg op de Gebiedsvisie heeft Bureau Kroner met de gemeente de Bilt het participatie-traject opgezet om te komen tot een uitwerking van de randvoorwaarden voor de locatie van de Biltsche Hoek. Op basis van analyses en input van de participatie zijn uitgangspunten getekend en in beeld gebracht.

Voortdurend heeft Bureau Kroner een vertaling gemaakt van abstracte beelden naar ruimtelijke modellen. Enerzijds om te toetsen of het programma haalbaar bleef, anderzijds om te kunnen communiceren met alle deelnemende partijen over de effecten en consequenties van de uitgangspunten.

Programma- en architectuurstudies

De ruimte die de randvoorwaarden bieden zijn uitgebreid onderzocht en in beeld gebracht door Bureau Kroner. Een getekend programma van eisen dat meteen ook in beeld brengt welke ruimtelijke kwaliteiten er bereikt kunnen worden.

Efficiëntie en concentratie van het werkproces in hotel, zalen en restaurant. Het vrijspelen van de huidige locatie voor sterke landschappelijke ingrepen en verbeteringen en het inpassen van het parkeren

maquettestudies