Structuurvisie Westlandse Zoom

Bureau Kroner werkt sinds 2004 mee aan het ontwikkelen van het landschappelijke en stedenbouwkundige kader voor de Wetslandse Zoom, in structuurvisies en bestemmingsplannen.

Opdrachtgever

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom

Ontwerp

2004 -

Projectteam

Mark Graafland, Solita Stucken, Ellen de Boer, Bob Dinwiddy

Advieswerk

Het projectbureau Westlandse Zoom maakt gebruik van verschillende externe adviseurs om op alle schaalniveaus en binnen alle relevante disciplines een uitdagende maar verantwoorde herstructurering van de plangebieden te realiseren. Bureau Kroner is een van de partijen die vanaf 2004 heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van het landschappelijke en stedenbouwkundige kader, structuurvisies en bestemmingsplannen. In de vorm van verkenningen en studies, stedenbouwkundige deelplannen en beeldkwaliteitplannen worden de potenties en kwaliteitsimpulsen onderzocht en vastgelegd.

De Westlandse Zoom

De Westlandse Zoom is een herstructureringsgebied in het Westland, grenzend aan de gemeente Den Haag. Waar nu nog merendeels glastuinbouw is gesitueerd, tot op enkele meters van de bebouwde kom van de stads- en dorpskernen, zal een hoogwaardig woonklimaat worden gecreƫerd met woongebieden die variƫren in dichtheid tussen 5 en 50 woningen per hectare.

In totaal zullen ongeveer 2000 woningen worden gerealiseerd en ongeveer 10.000 m2 voorzieningen.

Ontwerpopgave

De opgaves zijn zowel zeer landschappelijk als zeer stedelijk: Enerzijds is er sprake van grote kavels voor ruime vrijstaande woningen in nieuwe duinen, in duinbossen of in polderbossen. Anderzijds is er sprake van woongebieden met een hoge dichtheid die aansluiten op de centra van bestaande dorpskernen zoals Monster en Poeldijk.

Nieuwe landschappen worden ontwikkeld, waardoor nieuwe woonkwaliteiten worden toegevoegd aan het Westland, maar ook de bestaande bijzondere kenmerken van het Westland worden als uitgangspunt gebruikt voor de nieuwe woongebieden.