Spui: restauratie van het hart van Den Haag

Restauratie en renovatie van zeven monumentale panden aan het Spui in Den Haag.

Adres

Spui 149-171,
Den Haag

Opdrachtgever

Sistra - Stichting Levi Lassen,
Den Haag

Bouwmanagement

Brink Management en Advies,
Rotterdam

Aannemer

JP van Eesteren,
Gouda

Fase

Bestek / bouwvoorbereiding

Start bouw

voorbereiding: 2020 -
start bouw: 2022

Ontwerp

2019 -

Ze stonden al jaren leeg: de laatste originele panden aan het Spui, tegenover het stadhuis van Den Haag.

Zeven winkelpanden met bovenwoningen (waarvan 5 gemeentelijke monumenten), die behouden blijven terwijl er op het achterliggende terrein nieuw wordt gebouwd in aansluiting op de Markthof.
In nauwe samenwerking met Monumentenzorg Den Haag zijn de panden heel zorgvuldig volledig gestript tot de originele wanden, plafonds, lambriseringen en vloeren tevoorschijn kwamen.

Een fascinerende reis door de tijd, met een prachtig resultaat: het behoud van een oud en waardevol stuk Den Haag.

De situatie is volledig in beeld gebracht in een digitale scan, op basis waarvan Bureau Kroner de bestaande situatie in tekening heeft kunnen verwerken. Alle scheefstaande wanden en vloeren, en alle details werden op deze manier exact vastgelegd.

Deze tekeningen vormden het uitgangspunt voor de restauratie en het hergebruik van de panden.

Van alle panden is door Monumentenzorg Den Haag een bouwhistorische inventarisatie gemaakt. Kamer voor kamer is een plan gemaakt waarbij we originele details behouden en de panden weer bewoonbaar maken.

Kleurenstudie voor de gevels

Restauratie in beeld