Ontwerpen voor ouderen met dementie

Bureau Kroner ontwikkelde een eigen kennisplatform in de vorm van een website, met informatie over dementie en het ontwerpen van prettige leefomgevingen voor ouderen.

In samenwerking met

Anika van Vugt, interieurontwerp
en diverse experts

Specialisatie

Bureau Kroner heeft een jarenlange ervaring met het ontwerpen voor ouderen, in verzorgingshuizen en andere samenlevingsvormen, van lichte tot zware zorgindicaties.

Onze ervaring strekt zich uit van grootschalige renovatie van bestaande zorgcomplexen tot het ontwerpen van leefruimtes specifiek voor ouderen met dementie.

Onze kennis vertalen wij in overzichtelijke handleidingen, waarin we principes verduidelijken en een zo helder mogelijk inzicht proberen te geven in de belevingswereld van mensen met Alzheimer.

Dementievriendelijk ontwerpen

Voor diverse zorginstellingen hebben wij programma's van eisen opgesteld, om een duidelijk kader te bieden voor een nieuwbouw of nieuw interieur.

Vanuit onze expertise adviseren wij over ruimtelijke en technische aspecten; over kleur, licht, veiligheid, dosering van prikkels, etc.

Overzichtelijke handleidingen

Onze kennis vertalen wij in overzichtelijke handleidingen, waarin we principes verduidelijken en een zo helder mogelijk inzicht proberen te geven in de belevingswereld van mensen met Alzheimer.

Ruime ervaring

Wij realiseerden grote renovaties van verzorgingshuizen, psychogeriatrische afdelingen en ouderencomplexen. Daarbij adviseren en ontwerpen wij voor nieuwbouw en interieuropgaves en stellen ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden op voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg.

Wij werkten onder andere voor Florence, Topaz, 's Heeren Loo en Woon Zorgcentra Haaglanden.

Wij hebben samenwerkingen met:
Anika van Vugt, interieurontwerper,
Frans Hoogeveen; Lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool,
Tinus Jongert; Lector Gezonde Leefstijl in een stimulerende omgeving,
Mari Groenendaal; lecturer-practitioner bij WZH en lid kenniskring lectoraat psychogeriatrie

Ervaringen delen via kennisplatform

Er is veel onderzoek gedaan en er is veel informatie te vinden over allerlei specifieke thema's die te maken hebben met dementie.

Wij hadden zelf echter behoefte aan een grotere samenhangende context, waardoor verbanden worden gelegd tussen diverse disciplines en ervaringsvelden.

Voor ons is het waardevol om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, die we kunnen inzetten voor het ontwerpen van de leefomgeving van mensen met dementie.

Daarom hebben wij het initiatief genomen voor het kennisplatform Ontwerpen voor ouderen met dementie. Hier blijven we principes en achtergrondinformatie verzamelen en uitwisselen.