Mix van zorg en wonen aan het Zuiderpark

Aan de Loevesteinlaan in Den Haag werkt Bureau Kroner aan een nieuw woningbouwcomplex met een belangrijk woon-zorgcentrum voor de wijk.

Adres

Loevesteinlaan,
Den Haag

Opdrachtgever

Loevesteinlaan Ontwikkeling

Gebruiker

Bouwinvest en Florence

Aannemer

Stebru,
Nieuwerkerk aan den IJssel

Fase

Definitief Ontwerp

Ontwerp

2014 -

Ontwerp buitenruimte

ECHO urban Design en MTD landschapsarchitecten

Bureau Kroner werkt aan een nieuw woningbouwcomplex met een belangrijk woon-zorgcentrum. Het nieuwe gebouw komt aan het Zuiderpark in Den Haag te staan en heeft een belangrijke functie voor de wijk. In architectuur zoekt het gebouw zowel aansluiting bij de grotere schaal van de blokken aan het park, als bij de kleinere schaal van de wederopbouwwijk Morgenstond.

Mix van zorg en wonen

Het nieuwe complex vormt een belangrijke programmatische toevoeging voor Den Haag Zuidwest. In de stedelijke plint komen kleinschalige voorzieningen en een verzorgingstehuis. Daarboven komen twee torens met een mix aan zorgwoningen en reguliere woningen.

Aansluiting bij stad en wijk

In de architectuur zoekt het gebouw aansluiting bij de verschillende schaalniveaus in de omgeving. Aan de ene kant is dat de bebouwing van Morgenstond, een wederopbouwwijk naar ontwerp van de bekende Nederlandse architect en stedenbouwkundige W.M. Dudok. Tegelijkertijd reageert het gebouw op de naastgelegen hogere bouwblokken van recentere datum.

In tint en thematiek vindt het gebouw aansluiting bij de bouwblokken in Morgenstond. Datzelfde geldt voor de eenvoudige en rechtlijnige blokvormen. In massa reageert de nieuwbouw juist op de stedelijke wand aan de Loevesteinlaan. Zo ontstaat een gebouw dat past bij de schaal van het aangrenzende Zuiderpark en dat tegelijkertijd op maaiveldniveau het schaalniveau van de buurt oppakt.

Weefwerk

Het complex wordt als één geheel vormgegeven. Daarbij is er geen sprake van een voor- en achterkant, maar van een alzijdig gebouw. Alle gevels lopen rondom door en kennen een gelaagde architectonische opbouw. Van maaiveld en plint, naar stedelijke laag, naar toren en kroon: alle elementen van het gebouw zijn op subtiele manier geaccentueerd in het ontwerp.

De gevel is ontworpen als een weefwerk van baksteen banden. Er wordt op een subtiele wijze een balans gevonden tussen horizontale en verticale banden. Zo zijn de afzonderlijke gebouwonderdelen leesbaar, terwijl het gebouw ook één geheel blijft.