Vijf stadswoningen in Rotterdam

Vijf woningen aan de Zuidhoek in Rotterdam Charlois; gebouwd volgens een speciaal prefab bouwsysteem.

Adres

Zuidhoek 304 t/m 310,
Rotterdam

Opdrachtgever

Panagro Vastgoedontwikkeling,
Leidschendam

Aannemer

Tetteroo bouw,
Leidschendam

Ontwerp

2004 - 2007

Oplevering

2007

Projectteam

Mark Graafland, Patrick Willemsen

Open gat in de stad

De Zuidhoek in Rotterdam-Zuid is een oude dijk waaraan de bebouwing uit verschillende periodes een divers beeld oplevert. In een open gat tussen een woonblok en twee hoekpandjes was ruimte voor een aantal nieuwe stadswoningen.
Een gebalanceerde gevelindeling, zorgvuldige detaillering van het metselwerk en de karakteristieke dakopbouwen geven de woningen een herkenbare identiteit.
De eenheid van de vijf woningen vormt een sterk onderdeel van de stedelijke gevel in de straat.

Prefab bouwsysteem

De woningen zijn gebouwd volgens het ‘Gaten Vul’-principe; een speciaal bouwsysteem ontwikkeld door Bureau Kroner.
Een concept speciaal voor kavels in binnensteden, die niet of gedeeltelijk zijn bebouwd. Deze worden 'gevuld' met een nieuw gebouw, zodat het gevelbeeld van de straat wordt vervolmaakt.

Dit stedenbouwkundige principe wordt uitgevoerd in een innovatief bouwsysteem waarbij de directe buurpanden naast het bouwproject zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de nieuwbouw.

Korte bouwtijd

Het nieuw te bouwen casco wordt geheel geprefabriceerd op de bouw geleverd, waardoor de bouwtijd (en dus de overlast) beperkt wordt tot een zeer korte periode.

» meer over 'Gaten Vullen'