Twee prefab stadswoningen in Den Haag

Twee woningen in de Elandstraat in Den Haag, gebouwd met een slim prefab-bouwsysteem, speciaal ontwikkeld voor binnenstedelijke projecten.

Adres

Elandstraat 73 en 75,
Den Haag

 

Opdrachtgever

Panagro Vastgoedontwikkeling

Aannemer

Panagro Aannemingmaatschappij

Ontwerp

2000 - 2005

Oplevering

2005

Projectteam

Mark Graafland, Jeroen van Wieren, Patrick Willemsen, Job Schroën

Gaten in de stad

De Elandstraat in Den Haag is een gevarieerde straat, met panden uit verschillende architectonische periodes, afgewisseld door eenlaagse bedrijfsruimtes.
Dit geeft vaak een wat rommelig beeld. Bureau Kroner ontwikkelde in samenwerking met Panagro Vastgoedontwikkeling een prefab-bouwsysteem, om op een slimme manier gaten in de stad te vullen.

De nieuwe panden vormen de aanleiding voor volgende ingrepen voor een opwaardering van het straatbeeld. En met dit systeem kan op eenvoudige wijze stedelijke vernieuwing worden ingezet, die bijdraagt aan een evenwichtiger straatbeeld.

Deel van de straatwand

Op een dubbele kavel zijn twee identieke panden gebouwd, met een vrije indeelbaarheid van de plattegronden.

De gevel sluit aan op de bestaande bebouwing in de Elandstraat door de verdeling in basement en bovenbouw, met een terugspringend zinken mansardedak.

De over beide panden doorlopende betonnen band refereert aan de ornamentiek van de bestaande gevels in de Elandstraat.

Bouw in beeld

'Gaten Vullen'

Bureau Kroner ontwikkelde dit nieuwe bouwsysteem, waarmee een zeer korte bouwtijd kan worden gerealiseerd op locaties in een bestaande stedelijke situatie.

Door middel van merendeels geprefabriceerde bouwelementen kan de totale bouwtijd worden teruggebracht tot 3 à 4 maanden. Het casco staat zelfs al in anderhalve maand, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de buurpanden zo min mogelijk hinder ondervinden van de nieuwbouw.

In een drukke doorgangsweg zoals de Elandstraat kan hierdoor een zeer efficiënte bouw worden georganiseerd, met een compacte bouwplaats.

» meer over 'Gaten Vullen'