Nog niet direct bouw"rijp".

Een nogal ruig bouwterrein, voordat de échte bouwwerkzaamheden gaan beginnen...

In Capelle aan den IJssel wordt de oude fundering blootgelegd van de boerderij die vroeger op deze locatie stond. Het archeologisch onderzoek is volop bezig, vandaar het omgewoelde terrein.
De archeologen schreven in hun rapport:

De inmiddels afgebrande boerderij (de Johannahoeve) is aan het begin van de 17e eeuw gebouwd en heeft mogelijk oudere voorgangers (tot in de Late Middeleeuwen). 

Tijdens de opgraving zijn stenen funderingen en vloeren gevonden. Deze bestaan uit voornamelijk ijsselsteentjes en dateren uit de 17e eeuw. Eén van de onderdelen van de fundering lag niet op een plank, zoals gebruikelijk, maar op een zwaard van een boot.

Bij de opgravingen is een skelet van vermoedelijk een rund gevonden. Deze lag gedeeltelijk in anatomisch verband. Er was geen begravingskuil zichtbaar, waardoor het onduidelijk is of het om een diergraf gaat, of dat er een dier is weggezonken in het veen.