Gewonnen tender: stedenbouwkundig masterplan NS in Haarlem

Masterplan voor de toekomstige ontwikkelingen op het NS-terrein in Haarlem.

NS Treinmodernisering in Haarlem heeft de beschikking over een groot terrein met kantoorruimtes en hallen waar treinstellen gereviseerd en gemoderniseerd worden.
In de komende tijd gaan daar een aantal dingen ingrijpend veranderen, onder meer door de bouw van een nieuwe hal voor een nieuw
type treinstel, en nieuwe uitgangspunten voor het energiegebruik.

In samenwerking met BOAG maakt Bureau Kroner een ruimtelijk en programmatisch masterplan voor de transformatie van de locatie NSTM in Haarlem.

Opdrachtgever
NS Treinmodernisering, Haarlem

In samenwerking met
BOAG advies- en management

Fase
Inventarisering en advies