Gekken en dwazen...

... schrijven hun naam op deuren en glazen... Bureau Kroner zet met trots zijn paraaf op de gevel van het nieuwe kantoor. Sign Plantation zorgt weer voor de bestickering, zowel binnen als buiten. Zo kunnen we weer voor de dag komen!