Bureau Kroner buigt zich over de opstelling

Zo'n verhuizing brengt natuurlijk heel wat met zich mee:
Als alle bureaus op hun plek staan volgt de kwestie van de opstelling: wie zit waar? Wil je in de voorhoede, dicht bij de ingang; op de flank naast het raam; heb je liever overzicht over de hele ruimte...?

Tussen het verhuizen door hebben we ook nog tijd om even uit te rusten, en de achtste finale-wedstrijd van die dag kan gewoon op het vergaderscherm gevolgd worden!