Transformatie van een kerk tot woongebouw

Een woongebouw voor Middin in de kerk van een voormalig kloostercomplex in Moerwijk.

Adres

Grovestinsstraat 40,
Den Haag

Opdrachtgever

LION Development,
Den Haag

Gebruiker

Middin

Aannemer

Bruijnes,
Alphen aan den Rijn

Ontwerp

2016-2019

Oplevering

2020

Transformatie

De voormalige Wijkkerk ‘Onze lieve vrouwe van het allerheiligste sacrament” in Moerwijk stond al jaren leeg.

In opdracht van LION Development, ontwikkelaar in zorgvastgoed, is het gebouw getransformeerd tot een complex met 24 woningen voor mensen met een beperking.

Delftse School

Het oorspronkelijke gebouw is ontworpen door Jan van der Laan en is gebouwd in 1953. Het maakt deel uit van een complex met o.a. een klooster.

De transformatie zorgt voor behoud van de historische betekenis van het gebouw en zorgt tegelijkertijd voor meer levendigheid en uitstraling van het gebouw, dat al ruim 15 jaar niet meer actief in gebruik was.

In tegenstelling tot veel transformaties van kerken waarbij er gewoond gaat worden in de zijbeuken, hebben wij bij deze kerk in Moerwijk in Den Haag juist het dak van de zijbeuken gehaald, de metselwerkbogen open gemaakt en woningen in het middenschip in drie lagen op elkaar gestapeld.

Aanpassingen aan de gevels die de uitstraling van het gebouw volledig veranderen maar tegelijkertijd de architectonische kwaliteit ervan behouden.

Binnentuinen

Door het dak deels open te breken, blijft de karakteristiek van het gebouw behouden, terwijl er sfeervolle binnentuinen gerealiseerd zijn voor de woonruimtes.

De bogen van het oude middenschip bieden vanuit de woningen zicht op de binnentuin én de omliggende wijk.

Woongebouw in een open schil

Een lichte en veilige buitenruimte: beschermd en toch open naar de wijk.