Participatie voor het Masterplan Westland Molenslag

Een breed gedragen toekomstplan: bewoners formuleren zelf de kwaliteiten, bedreigingen en kansen voor het gebied.

Adres

Molenslag, Westland

Opdrachtgever

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom

Ontwerp

2015

Een open ontwerptraject

Participatie is het belangrijkste uitgangspunt voor dit ontwerptraject. Omwonenden en belanghebbenden zijn vanaf het begin, dus nog voordat er een plan is, betrokken in het ontwerpproces.
Overleg, openheid en een zorgvuldige afweging van alle belangen staan centraal.

 
Deze manier van werken past bij uitstek bij de ontwerphouding van Bureau Kroner, waarin luisteren en samenbrengen van diverse partijen en belanghebbenden een belangrijk uitgangspunt vormen.

Meedenken over gebied Molenslag in het Westland

Door middel van workshops en inloopavonden wordt alle inbreng samengebracht en door Bureau Kroner vertaald in diverse scenario's.

Op deze manier ontstaat een breed gedragen toekomstplan. Bewoners formuleren zelf de kwaliteiten, bedreigingen en kansen voor het gebied. Doordat wij bij het ontwerpen bij voorbaat deze randvoorwaarden meenemen, ontstaat een positieve betrokkenheid bij het gebied en de nieuwe ontwikkelingen.

Bureau Kroner vertaalt alle input in drie voorstellen,
met als thema's: duin, kas en dorp.