Interieur voor het kantoor van het Ministerie van BuZa

Interieur voor een kantoorgebouw, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Adres

Terminal Zuid, Schedeldoekshaven 101,
Den Haag

Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf

Gebruiker

Ministerie van Buitenlandse Zaken,
afdeling Wereldwijd Werken

Aannemer

Van Galen,
Rotterdam

Ontwerp

2018-2019

Oplevering

2019

Projectteam

Mark Graafland, Rick van Vliet, Roely Rijpkema

Wereldwijd Werken

Ontwerp voor een nieuw interieur voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Schedeldoekshaven in Den Haag.

Het vloerpatroon benadrukt vloeiende open ruimte;
de indeling van de werkplekken blijft daardoor flexibel
en transparant.

Concept

Conceptschets voor het interieur: een vloeiende, open ruimte past bij het karakter van 3W (Wereldwijd werken)

Ankerpunten

Overlegplekken fungeren als ankerpunten met duidelijk herkenbare accenten.