RENOVATIE I.P.V. SLOOP

Sportfondsen en Pellikaan vroegen Bureau Kroner een ontwerp te maken voor een waardevol alternatief voor sloop en nieuwbouw van het bestaande Sterrenbad in Wassenaar.

Renovatie van het bestaande zwembad en het creëren van nieuwe woningen boven en rondom het zwembad vormen het uitgangspunt voor de studie, met als doel het realiseren van een economisch interessante en ruimtelijk aantrekkelijke nieuwe ontwikkeling.

 

MULTIFUNCTIONEEL

In de studie wordt de stedenbouwkundige situatie onderzocht op mogelijkheden voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel complex.

 

Behoud van de unieke locatiekenmerken en kwaliteiten, en het optimaal ruimtegebruik van de locatie zijn het onderwerp van de ontwerpstudie.

 

Er zijn twee modellen ontworpen, waarbij model 2 een uitbreiding is van model 1 met twee park-villa’s op de voormalige ligweide.

> ZWEMBADEN

STERRENBAD, WASSENAAR

 

Studie naar de herontwikkeling van het Sterrenbad in Wassenaar; ontwerp voor renovatie van het zwembad, gecombineerd met nieuwbouw van woningen

 

Opdrachtgever: Sportfondsen Nederland en Pellikaan Bouwbedrijf b.v.

 

Ontwerp: 2004

 

Projectteam: Mark Graafland, Jeroen van Wieren, Patrick Willemsen

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag