PROJECTEN VOOR DE ZORG

2020

• Ontwerp voor de nieuwbouw van een woonzorgcomplex in Den Haag. In opdracht van LION Development.

2019

• Ontwerp en advies voor toekomstplannen voor verzorgingshuis Overrhyn in Leiden. In opdracht van Topaz.

• Ontwerp en advies voor de renovatie van drie verzorgingshuizen van Topaz in Voorschoten, Katwijk en Leiden. In opdracht van Topaz.

• Advies en opstellen algemeen Programma van Eisen voor bouw- en interieuropgaves van Topaz Zorg. In opdracht van Topaz, Leiden.

• Advies- en ontwerpwerk m.b.t. de wet Zorg en Dwang voor diverse locaties. In opdracht van Florence Zorg.

2018

• Studie voor de herontwikkeling van een woon/zorgcomplex in Schiedam. In opdracht van Vintges Advies en Argos Zorggroep.

• Locatiestudie voor een zorgcomplex op het terrein van een een monumentale hoeve in Capelle a/d IJssel. In opdracht van MBB Ontwikkeling.

• Studie naar de toekomstmogelijkheden voor het complex aanleunwoningen Parkvoorde in Rijswijk. In opdracht van Florence.

• Deelname architectenselectie voor een herontwikkeling van een zorglocatie in Den Haag. Op uitnodiging van HWW Zorg, Den Haag.

• Winnaar algemene architectenselectie 's Heeren Loo: Ontwerp voor het interieur van de nieuwbouw van twee woongroepen voor mensen met een verstandelijke beperking in Noordwijk. In opdracht van 's Heeren Loo.

2017

• Ontwerp voor de herontwikkeling en transformatie van een woon/zorgcomplex in Den Haag. Sloop-nieuwbouw ouderenwoningen en eengezinswoningen. In opdracht van Fourrent b.v.

• Vaststellen raamwerk en opstellen van een programma van eisen/handboek voor de

nieuwbouw van een verzorgingscomplex in Den Haag. In opdracht van Florence.

• Ontwerp voor een nieuwe inrichting voor het wooncomplex voor ouderen De Vijverhof in Delft. In opdracht van Habion.

• Ontwerp- en advieswerkzaamheden voor de huisvesting van Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel in Den Haag. In opdracht van SHOP.

• Deelname meervoudige opdracht voor het ontwerp van een gebouw voor groepswonen voor bewoners met een verstandelijke beperking. In opdracht van Raamwerk.

2016

• Analyse en advies voor bewegingsstimulering voor de bewoners van een BOPZ-afdeling in verzorgingshuis Prinsenhof in Leidschendam. In opdracht van WZH.

• Haalbaarheidsstudie voor de renovatie en verbouwing van een woonzorgcomplex in Roermond. In opdracht van Careos Groep, Helvoirt.

• Ontwerp voor de transformatie van een voormalig kloostercomplex in Den Haag; combinatie van renovatie en nieuwbouw van woningen en kantoorruimte. In opdracht van Fourrent b.v.

2015

• Onderzoek naar bewegingsstimulering van dementerende ouderen door middel van architectonische ingrepen, technische innovatie en gecoördineerde zorgconcepten. In samenwerking met De Haagse Hogeschool, leefstijlencentrum WOW, WZH en Florence Zorg.

• Advies t.b.v. nieuwbouw zorgcomplex Mariënpark door Blauwhoed Ontwikkeling. In opdracht van Florence Zorg.

• Ontwerp voor de renovatie en transformatie van het interieur van de BOPZ afdeling voor mensen met zware dementie, in verzorgingshuis Houthaghe. In opdracht van Florence Zorg, Rijswijk en Staedion, Den Haag. Uitvoering 2016.

• Ontwerp voor een totaalconcept voor de renovatie van de gemeenschappelijke (verkeers-)ruimten van de zorgcomplexen Houthaghe, Loosduinse Hof en Vredenburch in Den Haag. In opdracht van Staedion, Den Haag.

2014

• Ontwerp voor de renovatie van het interieur van woonzorgcentrum Houthaghe. In opdracht van Florence Zorg. Uitvoering 2015

• Ontwerp voor een zorghotel ten behoeve van de tender voor Landgoed Ockenburgh in Den Haag. In samenwerking met Waaijer Projectrealisatie en Van Mierlo Bouw en Ontwikkeling Maasdijk. Uitgeschreven door de gemeente Den Haag, DSO.

• Bouwvoorbereiding en begeleiding uitvoering van de renovatie van Woonzorgcentrum Duinstede in Wassenaar. In opdracht van Florence Zorg.

• Stedenbouwkundige en programmatische studies ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie van woonzorgcentrum Loevestein in Den Haag. In opdracht van Florence Zorg.

• Ontwerp voor de renovatie van de woonverdiepingen van woonzorgcentrum Oostduin in Den Haag. In opdracht van Florence Zorg. Uitvoering 2015

• Ontwerp voor de renovatie van het interieur van woonzorgcentrum Wenckebach. In opdracht van Florence Zorg.

• Ontwerp voor een nieuwe inrichting van het restaurant van verzorgingshuis Loosduinse Hof van Florence. In opdracht van Florence Zorg.

Oplevering mei 2015

2013

• Ontwerp en haalbaarheidsstudie voor hergebruik van een voormalig kantoorgebouw in Den Haag. Nieuwe functie: particuliere woningen voor psycho-geriatrische zorg voor ouderen. In opdracht van Waaijer Projectrealisatie.

• Ontwerp voor de renovatie en verbouwing van aanleuncomplex Dekkersduin in Den Haag. In opdracht van Florence, Rijswijk

• Ontwerp en haalbaarheidsstudie voor de uitbreiding en renovatie van een voormalige kantoorvilla in Driebergen; transformatie tot appartementengebouw voor psycho-geriatrische zorg voor ouderen. In opdracht van Oké Investmentgroup.

• Ontwerp voor de overgang van het entreegebied van verzorgingshuis Jonker Frans naar het Newtonplein - inrichting openbare ruimte. In opdracht van Florence Vastgoed en Facilitair en in samenwerking met de Gemeente Den Haag.

• Ontwerp voor transformatie van zorgcentrum WZH De Strijp in het kader van een duurzaam onderhouds- en renovatie-traject. Insmanewerking met Comeg, Zoetermeer.

• Opstellen van een Strategisch Vastgoedplan voor Stichting Wende, opvang en aanpak huiselijk geweld. Plan voor 5 diverse locaties van de stichting in Den Haag. In opdracht van Stichting Wende.

2012

• Ontwerp voor de renovatie en verbouwing van vijf zorgcomplexen in Den Haag (Oostduin, Wenckebach, Vredenburch, Loosduinse Hof en Houthaghe). In opdracht van Florence Zorg.

• Presentatietekeningen en ontwerp voor een nieuwe geboortekliniek / kraamzorg-hotel bij het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. In opdracht van Wereld Wonder kraamzorg.

• Ontwerp- en advieswerk voor de invulling en uitwerking van een nieuw zorgcentrum Mariënpark in Leidschendam. In opdracht van Florence.

 

2011

• Ontwerp voor de renovatie en verbouwing van zorgcomplex Jonker Frans in Den Haag. In opdracht van Florence Zorg. Oplevering 2013.

• Ontwerp voor het interieur van zorgcentrum Jonker Frans in Den Haag. In opdracht van Florence Zorg. Oplevering 2013.

• Studie naar de mogelijkheden van woonvoorzieningen in combinatie met zorg op een locatie in de Westlandse Zoom. In opdracht van Philadelphia Zorg.

• Ontwerp en studie voor een bieding voor nieuwe plannen voor een groot zorgcomplex in Utrecht; zorgfuncties gecombineerd met woningen en onder andere een zorghotel. In opdracht van Amvest Amsterdam. Winnend plan.

2010

• Ruimtelijke studie naar de mogelijkheden van ontwikkeling van een zorgcomplex met woonvoorzieningen voor kinderen met een verstandelijke beperking op een locatie in Uden, in opdracht van Philadelphia Zorg, Nunspeet.

 

2009

• Ontwerp voor de uitbreiding van een koelhuis voor een productiefaciliteit voor koelmaaltijden voor de zorg in Wateringseveld. In opdracht van Florence.

 

2008

• Ontwerp voor de transformatie van een woongebouw naar 'Beschermd wonen' aan de Kogelgieterij in Delft. In opdracht van Ceres Projecten. Oplevering 2010

• Ontwerp voor het interieur van de gemeenschappelijke ruimtes van een woongebouw voor 'Beschermd wonen' aan de Kogelgieterij in Delft. In opdracht van Ceres Projecten. Oplevering 2010.

2007

• Ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van een bestaande boerderij aan de Schieweg in Schipluiden. Wooncomplex met woonunits en gemeenschappelijke ruimtes voor een groep van ex-psychiatrische patiënten. In opdracht van Vestia Delft en Stichting PerspeKtief.

 

2006

• Haalbaarheidsstudie en ontwerp voor het hergebruik van een kantoorpand aan de Anna Paulownastraat in Den Haag als woongebouw voor Groepswonen door Ouderen. In opdracht van Bell Concepts.

• Stedenbouwkundige en architectonische massastudie voor de locatie van zorgcentrum Loevesteinlaan - Florence in Den Haag. In opdracht van Haag Wonen en Florence.

• Ontwerp voor het interieur van de gemeenschappelijke ruimte in het project Vrijenbanselaan in Delft. (Wooncomplex in het kader van 'beschermd wonen' voor ex-psychiatrische patiënten) In opdracht van Ceres projecten en Stichting Woonbegeleiding / Maatschappelijke opvang DWO. Oplevering 2007.

• Ontwerp voor de inrichting van een kraamhotel in het Westeinde Ziekenhuis Den Haag. In opdracht van Wereld Wonder kraamzorg

 

2005

• Ontwerp voor een woongebouw met 24 woningen en gemeenschappelijke ruimte in het kader van 'beschermd wonen' aan de Vrijenbanselaan in Delft. In opdracht van Vestia Delft. Oplevering oktober 2007

 

2004

 

2003

• Massastudie en haalbaarheidsstudie naar woonzorgcomplex en ouderen-appartementen op de locatie van de huidige Wipmolen in Alblasserdam. In opdracht van de gemeente Alblasserdam.

 

2002

 

2001

• Ontwerp voor een woongebouw met 18 woningen in het kader van Groepswonen door Ouderen, met een groepspraktijk voor 4 huisartsen, een apotheek en een ondergrondse parkeergarage voor 32 auto’s. Oplevering 2006.

• Massa- en programmastudie complex voor groepswonen door ouderen aan de Groen van Prinstererlaan in Den Haag. In opdracht van de gemeente Den Haag.

Bureau Kroner architecten

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag