GEVARIEERDE ZORGLOCATIE

Voor de locatie van het huidige zorgcentrum Loevestein in Den Haag heeft Bureau Kroner een ruimtelijke studie gedaan naar de mogelijkheden van herontwikkeling die plaats biedt aan nieuwe zorgwoningen en diverse zorgfuncties.

Belangrijk uitgangspunt is het feit dat een deel van de locatie behouden blijft. De drie uitgewerkte varianten bieden alle een mogelijke gefaseerde invulling van de locatie, en reageren elk op hun eigen wijze op de nieuwe stedelijke structuur.

 

> STEDENBOUW

> ONTWERPEN VOOR DE ZORG

Loevesteinlaan, Den Haag Zuid-West

 

Ruimtelijke studie naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van de locatie 'Verpleegcentrum Loevestein' in Den Haag Zuid-West.

 

Opdrachtgever: HaagWonen en Florence, Den Haag

Ontwerp: 2006

 

Projectteam: Mark Graafland, Jeroen van Wieren, Ellen de Boer

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag