OPENBAAR EN PRIVE

Op het terrein van de voormalige Pauw-bedrijven in Breukelen is een voormalig bedrijfsterrein getransformeerd tot woonhof. Uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp was een onderzoek naar de mogelijkheden van openbaar en privaat groen als ruimtelijk structurerend ontwerpmiddel.

 

BESLOTEN HOF

De vorm en de maat van de locatie gaven aanleiding tot het creëren van een nieuwe openbare ruimte waaromheen de woningen liggen gegroepeerd; een open hof. Doel is het creëren van een besloten woonenclave, zonder dat er sprake is van een ‘gated community’.

 

EIGEN KARAKTERISTIEK

De voorgevels, de voortuinen en de gemeenschappelijke groenvoorzieningen vormen een samenhangend beeld: de gevels zijn opgebouwd uit een anthracietkleurige breukstenen plint, afgerond door een doorlopende betonnen rand, ook voor de ramen langs. Daarboven is de gevel opgebouwd uit gelaagd rood metselwerk. De plint van de woninggevels vormt de bouwkundige omranding van de open ruimte. De horizontale gelaagdheid van het ontwerp maakt dat de verschillende onderdelen die tezamen de hof definiëren, als één ruimtebepalend ensemble werken.

 

GEVARIEERD BEELD

Het plan omvat 37 woningen in drie hoofdtypes.

De bebouwingstypen sluiten aan op de omringende bebouwing: de geschakelde woningen met een lessenaarskap refereren in maat en schaal aan de dubbele woonhuizen langs de Vecht. Seriematige bouw uit de jaren zestig in het achterliggende wijkje wordt afgerond door een aanvullende rij woningen met een plastische gevel. Losstaande patiowoningen staan tussen deze twee types om een optimale ruimteverdeling te creëren. Boven de plint komen de woningen dan ook los van elkaar te staan, zodat ruimtelijk een open structuur ontstaat die de hof lucht en ruimte geeft.

> ARCHITECTUUR

> WONINGBOUW

WONINGBOUW PAUWENVELD

 

Josinahof, Breukelen

 

Nieuwbouw van 37 woningen in verschillende types op een voormalige bedrijfslocatie in Breukelen.

 

Opdrachtgever en aannemer: Maarssens Bouwbedrijf b.v.

 

Ontwerp/bouwvoorbereiding: 2000 - 2004

Oplevering: 2005

 

projectteam: Mark Graafland, Jeroen van Wieren, Corine Keus, André van der Slik, Sigurd Köhler, Kemal Kahraman (Groot Partners, Alkmaar)

 

Foto's: ›› Ellen Houtman

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag