UITGELICHT: BIJZONDERE PROJECTEN EN INITIATIEVEN VAN BUREAU KRONER

Bureau Kroner is een multidisciplinair architectenbureau en staat open voor verrassende opgaves die je niet direct verwacht binnen het werkveld van een architect. Het werk voor theater is daar een interessant voorbeeld van; de invloed van het theater vind je terug in veel van onze projecten. Onze onderzoekende houding en betrokkenheid bij projecten levert zo nu en dan zijsprongen op, waarbij ontwerp en inventiviteit en eigen initiatief leiden tot bijzondere, afwijkende producten en ideeën.

In samenwerking met experts op het gebied van de leefomgeving van ouderen, bestudeert Bureau Kroner de mogelijkheden van bewegingsstimulering voor dementerende ouderen door middel van een combinatie van ontwerp, techniek en begeleiding.

Het is aangetoond dat bewegen ouderen zowel fysieke als mentale gezondheidswinst oplevert en het onomkeerbare proces van de ziekte vertraagt. Juist bij de meest inactieve groepen in verzorgingshuizen valt het meeste effect te bereiken door een gezonde, stimulerende en veilige leefomgeving te creëren.

PARTICIPATIE IN HET ONTWERPPROCES

 

Ontwerptraject: 2015 - 2016

 

 

In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom maakt Bureau Kroner een stedenbouwkundig raamwerk voor het gebied Molenslag, voor ongeveer 125 tot 150 nieuw te bouwen woningen.

 

Participatie is het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerptraject. Omwonenden en belanghebbenden zijn vanaf het begin, dus nog voordat er een plan is, betrokken in het ontwerpproces. Overleg, openheid en een zorgvuldige afweging van alle belangen staan centraal. Door middel van workshops en inloopavonden wordt alle inbreng samengebracht en door Bureau Kroner vertaald in diverse scenario's.

 

POETSHOEK EN 3D-PLAFONDS

 

In opdracht van M2 tandartsen

 

Ontwerp: 2008 -2010

Oplevering: 2010

 

 

Voor de geavanceerde tandartspraktijk van M2 tandartsen in Voorburg ontwierp Bureau Kroner een spectaculaire poetshoek (waar de klanten voor of na de behandeling hun tanden kunnen poetsen en spoelen) en in iedere behandelkamer een verschillend 3 dimensionaal plafond dat de klant tijdens de behandeling wat afleiding kan bieden.

GATEN VULLEN

 

In samenwerking met Panagro Vastgoedontwikkeling b.v.

Ontwikkeling systeem: 2000 - 2011

 

 

In samenwerking met Panagro Vastgoedontwikkeling b.v. ontwikkelde Bureau Kroner een speciaal prefab bouwsysteem waarmee een zeer korte bouwtijd kan worden gerealiseerd in bestaande stedelijke situaties.

Het project 'Gaten Vullen' werd in 2003 geselecteerd als demonstratieproject IFD (industrieel, flexibel en demontabel bouwen) door de SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting).

BOOTWONINGEN

 

In opdracht van De Principaal, Amsterdam i.s.m. PFC2 Envelopment, Amsterdam

 

Ontwerp: 2005 - 2008

Oplevering: 2010

 

 

Als onderdeel van het ontwerp voor het wooncomplex 'De Binderij' aan de Kostverlorenvaart in Amsterdam, ontwierp Bureau Kroner een nieuw type woning: de bootwoning.

Deze woning heeft, direct grenzend aan de vaart, een inpandige ligplaats voor een pleziervaartuig.

PROEFBOUW VOOR WOONGROEP 'BESCHERMD WONEN'

 

In samenwerking met Vestia Delft

oktober 2006

 

 

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe huisvesting voor een woongroep van ex-psychiatrische patiënten, organiseerde Bureau Kroner in oktober 2006 een proefbouw, waarbij de toekomstige bewoners de afmetingen van hun nieuwe woonruimte konden ervaren.

STAND VOOR PANAGRO VOOR DE PROVADA 2008

 

In opdracht van Panagro Vastgoedontwikkeling b.v.

Ontwerp/bouw/beursperiode: 2008

 

 

Voor de jaarlijkse Provada-beurs (professionele vastgoeddagen), vroeg Panagro aan Bureau Kroner om een stand te ontwerpen waarin hun specialisatie in duurzame energie-systemen duidelijk in het oog sprong.

THEATERONTWERPEN

 

In opdracht van diverse theater- en operagezelschappen

Periode: 1993 - 2005

 

 

Van 1993 tot 2005 was Solita Stucken vanuit Bureau Kroner werkzaam als theatervormgever. Zij heeft in die periode vele theater- en opera-producties vormgegeven, soms in combinatie met ontwerpen voor kostuums.

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag