Door het dak deels open te breken, blijft de karakteristiek van het gebouw behouden, terwijl er sfeervolle binnentuinen gerealiseerd zijn voor de woonruimtes.

TRANSFORMATIE VAN EEN KERK TOT WOONGEBOUW

Voor deze voormalige met kerk in een kloostercomplex is een plan ontwikkeld met 24 woningen en gemeenschappelijke voorzieningen.

De nieuwe gebruiker is Middin, die een woongroep voor mensen met een beperking erin huisvest.

De bogen van het oude middenschip bieden vanuit de woningen zicht op de binnentuin én de omliggende wijk.

DELFTSE SCHOOL

Het oorspronkelijke gebouw is ontworpen door Jan van der Laan en is gebouwd in 1953. Het maakt deel uit van een complex met o.a. een klooster.

Een lichte en veilige buitenruimte met zicht op de stad.

MET RESPECT VOOR HET KARAKTER VAN HET GEBOUW

Het gebouw dat al jaren niet meer gebruikt werd, had een dichte, sombere uitstraling in de omgeving. De nieuwe ingreep transformeert het tot een levendig woongebouw in een open schil.

<< het openwerken van de gevels

Aanpassingen aan de gevels die de uitstraling van het gebouw volledig veranderen maar tegelijkertijd de architectonische kwaliteit benadrukken en behouden.

HET BOUWPROCES:

Woongebouw in een open schil; beschermd en toch open naar de wijk.

TRANSFORMATIE VAN EEN KERK TOT WOONGEBOUW

 

Grovestinsstraat 40, Den Haag

 

Ontwerp voor een woonfunctie voor Middin in de kerk van een voormalig kloostercomplex in Moerwijk.

 

 

Opdrachtgever: LION Development, Den Haag

 

Ontwerp / bouwvoorbereiding: 2016-2019

Oplevering: mei 2020

 

projectteam: Mark Graafland, Jaap Mittelhaeuser, Brim Vermeulen,

Rick van Vliet, Mortaza Amiri

 

foto's: ›› Teo Krijgsman

 

 • ontwerpbeschrijving

  De voormalige Wijkkerk ‘Onze lieve vrouwe van het allerheiligste sacrament” in Moerwijk stond al jaren leeg.

  In opdracht van LION Development, ontwikkelaar in zorgvastgoed, is het gebouw getransformeerd tot een complex met 24 woningen voor mensen met een beperking.

   

  Een kerk hergebruiken als woongebouw door het dak eraf te halen.

  In tegenstelling tot veel transformaties van kerken waarbij er gewoond gaat worden in de zijbeuken, hebben wij bij deze kerk in Moerwijk in Den Haag juist het dak van de zijbeuken gehaald, de metselwerkbogen open gemaakt en woningen in het middenschip in drie lagen op elkaar gestapeld.

   

  Zo ontstaat er een woongebouw met woningen die aan bijzondere buitenruimtes liggen. De nieuwe buitenruimtes die achter de open bogen liggen, creëren een mooie overgang tussen de openbare stedelijke ruimte rondom de kerk en de zelfstandige woningen van het beschermd woonconcept van Middin.

   

  De transformatie zorgt voor behoud van de historische betekenis van het gebouw en zorgt tegelijkertijd voor meer levendigheid en uitstraling van het gebouw, dat al ruim 15 jaar niet meer actief in gebruik was.

   

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag