"een theatrale ruimte moet bovenal ruimtelijk in haar verbeelding zijn"

> Projectenlijst theater

> Opdrachtgevers

PROJECTEN THEATER 1993-2005

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag