NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN POELDIJK

Aan de zuidzijde van Poeldijk wordt een gebied herbestemd: bedrijfsgebouwen en kassen maken plaats voor woningen, een groenzone wordt gepland en een nieuwe supermarkt wordt gerealiseerd aan de rand van de oude dorpskern.

Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige studie is het creëren van een sfeer die goed aansluit bij de bestaande kern qua schaal, hoogte, openbare ruimte en architectuur. Voor de reconstructie wordt een stedenbouwkundig plan met een beeldkwaliteitplan opgesteld, waarin criteria worden aangegeven voor de realisering van de supermarkt met aangrenzend programma.

 

HET INPASSEN VAN EEN SUPERMARKT

Een supermarkt is qua grootte en logistiek niet een element dat naadloos aansluit bij een historische kern. Maat, schaal en uitstraling zijn traditioneel zelfs tegengesteld. Om de supermarkt niettemin aan de rand van de historische kern te kunnen realiseren zijn de criteria er op gericht de supermarkt als het ware in te pakken.

 

SPECIALE AANDACHT VOOR DE VORMGEVING

De supermarkt wordt 'ingepakt' met woningen, en de expeditie voor de supermarkt wordt inpandig afgewikkeld. Daartoe wordt een interne expeditiestraat gemaakt, in- en uitritten zijn vormgegeven als poorten en afgesloten met een speciaal ontworpen, gesloten hek.

> BEELDKWALITEITSPLANNEN

> STEDENBOUW

> SUPERMARKTEN

SUPERMARKT POELDIJK

 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor supermarkt met woningen in de kern van Poeldijk in het kader van het nieuwe centrum van Poeldijk.

 

Opdrachtgever: Projectbureau De Westlandse Zoom

 

Ontwerp: 2007

 

Projectteam: Mark Graafland, Bob Dinwiddy

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag