2000

• Ontwerp voor de overbouwing van de provinciale weg in Delft-Zuid. In opdracht van Panagro Aanneming-Maatschappij en Ceres Projecten.

• Ontwerp voor wijk van 34 woningen in Breukelen op het voormalige Pauw-terrein. In opdracht van Maarssens Bouw Bedrijf (MBB).

• Ontwerp voor Park Ruimzicht; twee urban villa’s met 15 appartementen, restauratie en hergebruik van Villa Ruimzicht, nieuwbouw lokalen Rietveld-lyceum. In samenwerking met Buro Ovink. In opdracht van Aanneming-Maatschappij Panagro en ABC vastgoed.

• Stedenbouwkundige studie Elandstraat: voorwaarden voor herontwikkeling. In samenwerking met Buro Ovink. In opdracht van de gemeente Den Haag.

 

1999

• Projectanalyse EuraLille in opdracht van bureau Infocus, in het kader van het kwaliteitsplan van het Utrecht City Project. I.s.m. drs. E.J.M. Mellegers, Editions Finistères.

• Ontwerp voor herinrichting Markt Oosterhout in opdracht van Heijmans wegenbouw, i.s.m. Buro Ovink. Prijsvraaginzending: 2e prijs.

 

1998

 

1997

 

1996

• Stedenbouwkundige visie voor het Ananasplein en het Banneplein, Amsterdam, in opdracht van DRO stadsdeel Amsterdam Noord.

 

1995

 

1994

• Ontwerp voor een verkleind IJ-meer; studie in opdracht van Bureau Ruimtelijke Strategie, gemeente Amsterdam.

 

1993

• Onderzoek naar functiemogelijkheden en behoud van stedenbouwkundige kwaliteit Gaspard de Colignyschool - Plan Molensloot van Cornelis Van Eesteren, Den Haag, in opdracht van de EFL Stichting Den Haag.

2005

• Centrumplan De Lier; stedenbouwkundige visie voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum van De Lier. In opdracht van de gemeente Westland.

• Beeldkwaliteitsplan voor de locatie Molenslag. In opdracht van de gemeente Westland.

• Massa- en programmastudie nieuwe ontwikkeling Petroleumhaven Den Haag. In opdracht van Nextar vastgoedontwikkeling, Leiden.

• Ontwerp openbare ruimte bij het project Akeleistraat (complex met 18 ouderenwoningen en huisartsenpraktijk) in Den Haag. In opdracht van de gemeente Den Haag.

• Beeldkwaliteitsplan voor de locatie Holle Watering. In opdracht van de gemeente Westland.

• Locatiestudies voor nieuwe ontwikkelingen op voormalige schoollocaties in het Westland. In opdracht van Holland Accent Onderwijsgroep.

2004

• Ontwikkelen van ruimtelijke visie Bos van Rijkee en omgeving in Alblasserdam. In opdracht van de gemeente Alblasserdam.

• Massa- en programmastudie nieuwe ontwikkeling Windesheimstraat Den Haag. In opdracht van Kristal Ontwikkeling, Den Haag.

• Massa- en programmastudie nieuwe ontwikkeling Willem Pot Locatie in Maassluis. In opdracht van Panagro Vastgoedontwikkeling, Leidschendam

• Massa- en programmastudie beschermd wonen en gezondheidscentrum in Poeldijk. In opdracht van Kristal Ontwikkeling, Den Haag.

• Begeleiding herontwikkeling Delftse buurtwinkelcentra op stedenbouwkundig en architectonisch vlak. In opdracht van de gemeente Delft.

• Massa- en programmastudie nieuwe ontwikkeling Mepppelrade Den Haag. In opdracht van Kristal Ontwikkeling, Den Haag.

• Stedenbouwkundige studies en ontwerp voor onderdelen van de Westlandse Zoom. In nauwe samenwerking met en in opdracht van projectbureau Westlandse Zoom.

2003

• Optimalisatie- en massastudie nieuwe ontwikkeling Rivierenbuurt Den Haag. In opdracht van Kristal Ontwikkeling, Den Haag.

• Begeleiding herontwikkeling Delftse buurtwinkelcentra op stedenbouwkundig en architectonisch vlak. Deelname aan projectteam Buurtwinkelcentra. In opdracht van de gemeente Delft.

• Opstellen beeldkwaliteitsplan Noordelijk TU-gebied ten behoeve van herontwikkeling voormalige universiteitsgebouwen. Begeleiding en toetsing ontwikkelingstraject vanuit het beeldkwaliteitsplan namens gemeente Delft. In opdracht van de gemeente Delft.

• Massastudie en haalbaarheidsstudie naar woonzorgcomplex en ouderen-appartementen op de locatie van de huidige Wipmolen in Alblasserdam.

In opdracht van de gemeente Alblasserdam.

2002

• Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden en het maken van een massastudie voor de nieuwbouw van sociaal-cultureel centrum “de Wipmolen” in Alblasserdam. In opdracht van de gemeente Alblasserdam,

• Ontwerp bedrijfspark/schoolcampus naar aanleiding van nieuwe vestiging Mondriaancollege in Delft-zuid. In opdracht van de gemeente Delft.

• Ontwerp voor complex met 12 appartementen aan de Ezelsveldlaan in Delft. In opdracht van Panagro bv.

• Locatieonderzoek en massa-studies voor nieuwe kinderdagverblijven in Tanhof, Delft. In opdracht ven de gemeente Delft.

• Ontwerp voor een gemengd multifunctioneel bedrijfsterrein met onderwijsvoorzieningen en woningbouw op het voormalig TNO-terrein in Delft-zuid. In opdracht van de gemeente Delft.

• Opstellen ruimtelijke kaders voor de herstructurering van Moerwijk en Morgenstond in Den Haag Zuid-West ten behoeve van de nieuwe Wijkplannen. In opdracht van de gemeente Den Haag.

2001

• Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden nieuwbouw “Morgenstondtoren”. In opdracht van de gemeente Den Haag.

• Ontwerp gemengd programma van wonen en werken aan de Dr. Lelykade in Scheveningen. In opdracht van Amstelland ontwikkeling.

• Ontwerp en vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden vernieuwing winkelcentrum Ambachtsgaarde Den Haag. In opdracht van de gemeente Den Haag.

• Onderzoek en ontwerp groenstructuren en groene oevers in Waldeck, Den Haag. Opzetten ontwikkelingsmodel en strategie. In opdracht van de gemeente Den Haag.

• Massa- en programmastudie complex voor groepswonen door ouderen aan de Groen van Prinstererlaan in Den Haag. In opdracht van de gemeente Den Haag.

• Meervoudige opdracht inrichting Houtrustterrein Den Haag. In opdracht van de gemeente Den Haag.

2010

• Stedenbouwkundige studie en haalbaarheidsstudie voor de Meertslocatie in Den Haag Zuid-Oost. Woningbouwcomplex met ± 300 woningen in diverse types en ruimtes (deels commercieel). In opdracht van Panagro Vastgoedontwikkeling.

• Opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen voor nieuwe bebouwing in de woonwijk Wippolder in Delft. In opdracht van Vidomes, Delft.

• Ruimtelijke studie naar de mogelijkheden van ontwikkeling van woonvoorzieningen op een locatie in Uden. In opdracht van Philadelphia Zorg, Nunspeet.

2009

• Opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden voor een gebied in de Westlandse Zoom. In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom.

• Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte in het plan voor de Tinaarlostraat in Den Haag. In opdracht van Staedion ontwikkeling.

 

2008

• Stedenbouwkundig ontwerp voor een nieuw te ontwikkelen wijk in een duinenlandschap bij Monster; deelname aan prijsvraag uitgeschreven door Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland. In opdracht van Ballast Nedam.

• Opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de gebieden 'De Gouw' en 'De Kreken' in het Westland. In opdracht van Projectbureau De Westlandse Zoom.

• Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van een uitbreiding van winkelcentrum Goverwelle in Gouda. In opdracht van BPF Bouwinvest.

2007

• Studie naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van een locatie aan de Oude Haagweg in Den Haag. In opdracht van Panagro Ontwikkelingsmaatschappij b.v.

• Conceptvisie voor de wijk Bezuidenhout-West in Den Haag, in het kader van een selectie voor het opstellen van een gebiedsvisie. Op uitnodiging van DSO, gemeente Den Haag.

• Beeldkwaliteitplan voor Poeldijk Centrum. In opdracht van Projectbureau De Westlandse Zoom.

• Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan voor een nieuw  woongebied in deelplan Westmade/Monster-Noord. In opdracht van Projectbureau De Westlandse Zoom.

• Stedenbouwkundige visie voor de Nassaulocatie in Dordrecht. In opdracht van Kristal Projectontwikkeling.

• Beeldkwaliteitplan voor het gebied Westhof. In opdracht van Projectbureau De Westlandse Zoom.

• Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van herontwikkeling van een locatie in Schoonhoven. Stedenbouwkundig ontwerp voor 60 appartementen in 4 massa's, met overdekt parkeren en ontwerp binnenterrein. In opdracht van Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij bv. VO-fase.

• Meervoudige opdracht voor de herontwikkeling van een voormalige schoolocatie aan 't Geerke in Baarn. Stedenbouwkundig plan voor 32 woningen.

In opdracht van MBB Ontwikkeling

2006

• Stedenbouwkundige studie voor een complex met woningen, bedrijfsruimtes en zorgvoorzieningen aan de Loevesteinlaan in Den Haag. In opdracht van Haagwonen en Florence.

• Haalbaarheidsstudie en stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van een voormalige schoollocatie in Naaldwijk met 74 woningen in diverse types. In opdracht van Holland Accent Onderwijsgroep.

• Massa- en programmastudie voor de nieuwe ontwikkeling van de locatie Driehoek in De Lier. In opdracht van Van Leerdam bemiddelings- en adviesbureau, Den Hoorn.

• Beeldkwaliteitsplannen voor diverse gebieden in het Westland; Westmade, Westhof, Kwintsheul. In opdracht van de gemeente Westland.

2016

• Ontwerp voor de nieuwbouw van een park met 76 vakantiewoningen in Ooltgensplaat. In opdracht van Van Wijnen West, Dordrecht.

• Stedenbouwkundig ontwerp voor een voormalige schoollocatie in Schiedam. In opdracht van Bond Development, Den Haag.

• Haalbaarheidsstudie voor woningbouw op een locatie in Zoetermeer. In opdracht van Studio ZE, Rotterdam.

• Stedenbouwkundige studie voor een locatie in Berkel Rodenrijs. In opdracht van Vlot Vastgoed b.v.

• Stedenbouwkundige studie voor de optimalisatie van het openbaar water in Wassenaar. In opdracht van Vintges Advies.

• Stedenbouwkundige studie voor de nieuwbouw van een appartementencomplex in Den Haag Laakhaven. In opdracht van NU projectontwikkeling.

• Haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling van een locatie in Scheveningen. In opdracht van Philumax b.v.

• Locatiestudie voor een nieuwe ambassade op het terrein van de Nederlandse Ambassade in Algiers. In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

2015

• Beeldkwaliteitsplannen voor het gebied De Duinen in het Westland. In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom.

• Opstellen stedenbouwkundig raamwerk in nauwe samenspraak met klankbordgroep, Westlandse Zoom: Masterplan voor het gebied Molenslag bij Monster. In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom.

• Ontwerp voor herontwikkeling en natuurontwikkkeling van een locatie in De Bilt. Particuliere opdrachtgever.

• Haalbaarheidsstudie voor een voormalig industrieterrein in Delft; inrichtingsplan met woningbouw en een studie naar de mogelijkheden van hergebruik van een leegstaande monumentale bedrijfshal.

 

2014

• Ontwerp ten behoeve van de tender voor Landgoed Ockenburgh in Den Haag. In samenwerking met Waaijer Projectrealisatie en Van Mierlo Bouw en Ontwikkeling Maasdijk. Uitgeschreven door de gemeente Den Haag, DSO.

• Stedenbouwkundige en programmatische studies ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie van woonzorgcentrum Loevestein in Den Haag. In opdracht van Florence Zorg.

 

2013

• Haalbaarheidsstudie voor het Veemarktterrein in Utrecht; 139 woningen en appartementen in diverse types. In opdracht van Amvest.

• Stedenbouwkundig plan voor het gebied Poelmolenplan, in het Westland. In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland.

• Ontwerp voor de overgang van het entreegebied van verzorgingshuis Jonker Frans naar het Newtonplein - inrichting openbare ruimte. In opdracht van Florence Vastgoed en Facilitair en in samenwerking met de Gemeente Den Haag.

2012

• Ontwerpstudie t.b.v. het opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen voor de locatie van het voormalige gemeentekantoor in De Lier. In opdracht van de gemeente Westland.

 

2011

• Deelname aan meervoudige opdracht voor de herontwikkeling van een locatie in Broek in Waterland. Winnend ontwerp. In opdracht van AWM Monnickendam.

• Studie naar de mogelijkheden van woonvoorzieningen in combinatie met zorg op een locatie in de Westlandse Zoom. In opdracht van Philadelphia Zorg.

• Ontwerp en studie voor een bieding voor nieuwe plannen voor het Willem Arntz Huis in Utrecht. In opdracht van Amvest Amsterdam.

• Ontwerp en studie voor een bieding voor een aantal scholenlocaties in Amsterdam. In opdracht van PFC2.

• Ontwerp beginselplan voor een locatie in Wassenaar. In opdracht van Castellum projectontwikkeling.

2020

• Stedenbouwkundig en programmatisch onderzoek voor de herontwikkeling van een locatie in Rijswijk. In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars.

• Winnend voorstel voor de tender van een Masterplan voor de toekomstige ontwikkelingen op het NS-terrein in Haarlem. In samenwerking met BOAG.

• Presentatie voor een ruimtelijk programmatisch ambitiedocument voor toekomstige ontwikkelingen in de Vlietzone in Den Haag. In opdracht van Buck Consultants International.

2019

• Locatiestudie en stedenbouwkundig plan voor een locatie in Tilburg, gecombineerde functies woningbouw en bedrijfsruimtes. In opdracht van My Blocks.

• Stedenbouwkundig en programmatisch onderzoek voor een ontwikkeling in Velsen Noord. In opdracht van My Blocks.

• Ontwerp voor de herontwikkeling van een binnenterrein in Den Haag. Inclusief opzetten van en participatietraject. Particuliere opdrachtgever.

• Ontwerp voor de deelname aan een bieding voor een locatie in Alkmaar, in opdracht van MBB Ontwikkeling.

• Programma- en masastudie voor een locatie in Den Haag Mariahoeve. Particuliere opdrachtgever.

• Ontwerp voor de tender voor de herontwikkeling van de locatie van het hoofdkantoor van IBM in Amsterdam. In opdracht van Vastint Hospitality.

2018

• Studie voor de herontwikkeling van een woon/zorgcomplex in Schiedam. In opdracht van Vintges Advies en Argos Zorggroep.

• Ontwerp ten behoeve van de ontwikkelingstender voor de locatie van meelfabriek Meneba in Wormerveer. Plan voor ± 400 woningen en diverse functies. In opdracht van Timpaan.

• Locatiestudie voor een zorgcomplex op het terrein van een een monumentale hoeve in Capelle a/d IJssel. In opdracht van MBB Ontwikkeling.

• Studie naar de mogelijkheden van een nieuwe ontwikkeling op een voormalige kantoorlocatie in Oostvoorne. In opdracht van JKB onroerende zaken.

• Haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een Leisure Center in Midden-Delfland. In opdracht van Ter Steege Bouw Vastgoed.

• Winnaar architectenselectie voor het ontwerp van een complex met 100 woningen op een locatie in Leidschendam. In opdracht van HP Beheer.

• Deelname architectenselectie voor een herontwikkeling van een zorglocatie in Den Haag. Op uitnodiging van HWW Zorg, Den Haag.

• Ontwerpstudie naar de mogelijkheden van herontwikkeling van een locatie in Hekelingen. Particuliere opdrachtgever.

2017

• Ontwerp voor de herontwikkeling en transformatie van een woon/zorgcomplex in Den Haag. Sloop-nieuwbouw ouderenwoningen en eengezinswoningen. In opdracht van Fourrent b.v.

• Ontwerp en haalbaarheidsstudie voor een hotel en woningen in Helsinki, Finland. In opdracht van Vastint Hospitality.

• Ontwerp t.b.v. een tender voor de herontwikkeling van een locatie in Bakkum, ±24 appartementen in vrijstaande woonblokken. In opdracht van NU Projectontwikkeling.

OPDRACHTEN STEDENBOUW BUREAU KRONER

Bureau Kroner architecten

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag