BEDRIJVIGHEID IN DE LAAK

De Petroleumhaven is een verouderd bedrijventerrein in de Laakhavens, Den Haag. Nextar Vastgoedontwikkeling liet door Bureau Kroner in 2005 een onderzoek doen naar de mogelijkheden van een transformatie om de combinatie van werken en wonen te optimaliseren.

Bij deze transformatie speelt de werkgelegenheid een grote rol. Gemikt wordt op het klein- en middenbedrijf dat een ligging in of nabij het centrum van Den Haag wenst in verband met de nabijheid van afnemers en leveranciers.

 

IDEALE MIX TUSSEN WERKEN, WONEN EN PARKEREN

Bij de inventarisatie van de slagingskansen voor een nieuw plan blijkt het van groot belang dat de wensen van de ondernemers centraal staan. Situering van zoveel mogelijk bedrijfsfuncties op de begane grond is daarbij voorwaarde. Zonder stapeling met andere functies ontstaat echter een monotoon bedrijfsterrein met extensief grondgebruik en beperkte grondopbrengsten. Onderzocht is of een centraal gelegen locatie als de Petroleumhaven, in deze tijd van grondschaarste, niet aanzienlijk intensiever bebouwd zou kunnen worden.

Door Bureau Kroner is een nieuwe planopzet gemaakt waarin de maximale mix is gezocht van bedrijfshuisvesting, wonen en parkeren.

STEDENBOUWKUNDIGE STUDIE VOOR DE PETROLEUMHAVEN, DEN HAAG

 

Massa- en programmastudie voor nieuwe ontwikkelingen in de Petroleumhaven Den Haag

 

i.o.v. Nextar vastgoedontwikkeling

 

Ontwerp: 2005

 

Projectteam: Mark Graafland, Jeroen van Wieren

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag