HERONTWIKKELING

In vervolg op het haalbaarheidsonderzoek en stedenbouwkundig plan voor de wijk Wippolder in Delft, maakte Bureau Kroner in opdracht van Vidomes een stedenbouwkundig programma van eisen voor nieuwbouw aan twee straten in deze wijk.

Het stedenbouwkundig programma van eisen biedt een visie op de vervanging van de woonblokken aan de Professor Telderslaan en Hendrik Casimirstraat in Delft.

 

Het project moet minimaal 40 eengezinswoningen omvatten, verdeeld over minimaal vier blokken.

 

STEDENBOUWKUNDIG KADER

Voor het plan is een stedenbouwkundig kader opgesteld, waaraan de planontwikkeling zich in grote lijnen dient te conformeren. Deze inventarisatie richt zich op planologische, stedenbouwkundige en architectonische gegevens.

 

Vidomes wil met dit project een nieuwe standaard stellen; in planvorming, in duurzaamheid en in planontwikkeling; hoogwaardige architectonische vormgeving in combinatie met een economische optimalisatie door seriematige ontwikkeling en bouw.

SPVE WIPPOLDER, DELFT

 

Haalbaarheidsonderzoek en stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de wijk Wippolder in Delft; stedenbouwkundig programma van eisen voor de nieuwbouw van woningen aan de Telderslaan en Casimirstraat.

 

Opdrachtgever: Vidomes,Delft

ontwerp: 2005/2010

 

projectteam: Mark Graafland, Jeroen van Wieren, Shu-Yan Tang, Giulia Melloni

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag