TENDERINZENDING

Timpaan vroeg Bureau Kroner een plan te maken voor de tender van deze locatie in Wormerveer.

 

Het betreft het terrein van graanverwerkingsbedrijf Meneba, dat naar verwachting begin 2020 de activiteiten op de locatie zal stoppen.

Daarom is er ruimte voor een nieuwe ontwikkeling, met woningen, horeca en gemengde voorzieningen.

bestaande bebouwing in kaart gebracht

waardevolle bebouwing industrieel erfgoed

INDUSTRIEEL ERFGOED

De karakteristieke gebouwen van de meelfabriek worden herbestemd en vormen onderdeel van het plan van Bureau Kroner.

waterstructuur

huidige wegenstructuur en groen

ECOLOGISCHE STRUCTUREN

Een zorgvuldige analyse van de bestaande onderliggende water- en groenstructuren in het gebied vormde de eerste  studie voor de nieuwe ontwikkelingen.

AFGEWOGEN COMBINATIE VAN BESTAAND EN NIEUW

In het plan blijven de bestaande waterstructuren behouden en worden historische waterstructuren teruggebracht. Bestaande gebouwen met hoge waarde blijven behouden en worden getransformeerd.

ROBUUSTE UITSTRALING MET DE KWALITEIT VAN DE LOCATIE AAN HET WATER

Aan de Zaan is een industriele zone gepland, met appartementen in robuuste complexen. Langs de nieuwe waterstructuren komen grondgebonden (water)woningen.

De groene zone blijft behouden en wordt vergroot, waardoor een prettige bufferzone wordt gecreëerd.

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP VOOR EEN TENDERINZENDING

Meneba-locatie, Wormerveer

 

Plan voor ± 400 woningen en diverse functies op de locatie van meelfabriek Meneba in Wormerveer

 

In opdracht van Timpaan

 

Ontwerp: 2018

 

Projectteam: Mark Graafland, Jaap Mittelhaeuser, Brim Vermeulen, Betül Demir

 

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag