OPEN GAT IN DE STAD

Aan de Zuidhoek in Rotterdam Charlois heeft Bureau Kroner 5 stadswoningen gerealiseerd, die de diversiteit in bebouwingstypen aan deze lange straat versterken.

De Zuidhoek in Rotterdam-Zuid is een oude dijk waaraan bebouwing uit verschillende periodes in verschillende maten en verschijningsvormen een divers beeld opleveren. In een open gat tussen een woonblok uit de jaren ’50 en twee hoekpandjes uit het begin van de 20e eeuw was ruimte voor een aantal nieuwe stadswoningen.

 

EIGEN IDENTITEIT

De gebalanceerde gevelindeling, de zorgvuldige detaillering van het metselwerk en de karakteristieke dakopbouwen geven de woningen een herkenbare identiteit. De individualiteit van de woningen wordt gecombineerd met de eenheid van de vijf woningen als stedelijke gevel.

De geprefabriceerde dakkapellen creëren de suggestie van een gevelvlak op de derde verdieping, waarmee het hoogteverschil tussen de belendingen wordt verwerkt in de massa-opbouw van het nieuwe project.

 

PREFAB BOUWSYSTEEM

De woningen zijn gebouwd volgens het ‘Gaten Vul’-principe; een speciaal bouwsysteem waarmee een zeer korte bouwtijd kan worden gerealiseerd in bestaande stedelijke situaties.

In samenwerking met Panagro Vastgoedontwikkeling b.v. heeft Bureau Kroner het concept 'Gaten Vullen' ontwikkeld; een concept waarmee kavels in binnensteden, die niet of gedeeltelijk zijn bebouwd, kunnen worden 'gevuld' met een nieuw gebouw, waarmee het gevelbeeld van de straat wordt vervolmaakt. Dit stedenbouwkundige principe wordt gecombineerd met een innovatief bouwsysteem waarbij de buurt en de directe buurpanden naast het bouwproject zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de nieuwbouw.

 

KORTE BOUWTIJD

‘Gaten Vullen’ is een vorm van catalogusbouw voor de stad. Het nieuw te bouwen casco wordt geheel geprefabriceerd op de bouw geleverd, waardoor de bouwtijd (en dus de overlast) beperkt wordt tot een zeer korte periode.

> ARCHITECTUUR

> WONINGBOUW

5 STADSWONINGEN, ROTTERDAM

 

Zuidhoek 304 t/m 310, Rotterdam

 

Opdrachtgever: Panagro Vastgoedontwikkeling, Leidschendam.

Aannemer: Tetteroo bouw, Leidschendam

 

Ontwerp: 2004 - 2007

Oplevering: november 2007

 

Projectteam: Mark Graafland, Patrick Willemsen

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag