GATEN IN DE STAD

De Elandstraat in Den Haag wordt gekenmerkt door een kavelsgewijze opbouw met panden uit verschillende architectonische periodes, afgewisseld door eenlaagse bedrijfsruimtes. Het ‘Gatenvul’-principe is hier voorgesteld als middel voor stedelijke vernieuwing. Op een dubbele kavel zijn twee identieke panden gebouwd, die door een bijzondere betonband met elkaar worden verbonden.

 

VRIJ INDEELBAAR

De plattegronden bieden ruimte voor verschillende vormen van gebruik. De vrije indeelbaarheid is gerealiseerd door de plattegrond te verdelen in twee zones. In een smalle zone zijn de trappen, ruimte voor sanitair en voor de keuken ondergebracht. De andere zone vormt de gebruiksruimte, waar de gebruiker per verdieping een functie (wonen, eten, slapen, werken etc.) aan kan toekennen. Verschillende functies combineren op de verdiepingen is altijd mogelijk.

 

DEEL VAN DE STRAATWAND

De gevel sluit aan op de bestaande bebouwing in de Elandstraat door de verdeling in basement en bovenbouw, met een terugspringend zinken mansardedak. De detaillering van kozijnen en de over beide panden doorlopende betonnen band refereren aan de ornamentiek van de bestaande gevels in de Elandstraat.

 

PREFAB BOUWSYSTEEM

De woningen zijn gebouwd volgens het ‘Gaten Vul’-principe; een speciaal bouwsysteem waarmee een zeer korte bouwtijd kan worden gerealiseerd in bestaande stedelijke situaties.

 

 

2 STADSWONINGEN ELANDSTRAAT

 

Elandstraat 73 en 75, Den Haag

 

Opdrachtgever: Panagro Vastgoedontwikkeling b.v.

Aannemer: Panagro aannemingmaatschappij b.v.

Producent prefab-elementen: Newton Bouwsystemen b.v., Leeuwarden

 

Ontwerp/bouwvoorbereiding: 2000 - 2005

Oplevering: juli 2005

 

projectteam: Mark Graafland, Jeroen van Wieren, Patrick Willemsen, Job Schroën

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag