WIJKFUNCTIE

Renovatie en verbouwing van een zorgcentrum in de wijk Regentesse-Valkenboskwartier in Den Haag op basis van het scheiden van wonen en zorg.

Behalve als woon-zorgcomplex met 114 appartementen, heeft het centrum ook een brede culturele en maatschappelijke functie in de wijk.

 

EEN DUURZAME VISIE

Het complex uit de jaren ’80 was in matige staat, met kleine kamers en badkamers die niet geschikt zijn voor goede ouderenzorg. De gevels waren ongeïsoleerd, met kleine raamopeningen waarin nog sprake was van enkel glas. De architectonische uitstraling was matig, in schaal en materiaal een vreemd onaangepast element in de wijk. De oorspronkelijke opgave betrof eigenlijk alleen een upgrade van het interieur en het samenvoegen van kamers tot nieuwe appartementen. Na een uitgebreide analyse van de mogelijkheden van het upgraden van de bestaande gevel concludeerden wij dat er meerdere goede redenen waren om de gehele gevel te vervangen; enerzijds vanuit het beeld, anderzijds vanuit duurzaamheid, comfort en woonkwaliteit geredeneerd. De opdrachtgever zag op meerdere fronten de meerwaarde van deze ingrijpende wijziging in de plannen en ging akkoord met een volledige renovatie.

 

INPASSING IN DE STAD

Door het vervangen van alle gevels werden twee belangrijke duurzaamheidsresultaten bereikt:

Ten eerste kon de nieuwe gevel hoogwaardig worden geïsoleerd en kierdicht worden opgeleverd met gebruik van duurzame, gezonde materialen. De nieuwe gevel levert een enorme bezuiniging in de stookkosten en een grote sprong voorwaarts in comfort in de woning op. Alleen al deze bezuiniging in energiekosten zorgt ervoor dat de investering zich over een periode van 15 jaar terugbetaalt.

Ten tweede konden wij de gevels van de verschillende onderdelen van het complex zodanig herontwerpen dat het gebouw zich veel beter voegt in de stedelijke context, veel aantrekkelijker wordt en daardoor veel langer in gebruik zal blijven. De exploitatietoekomst is verschoven van 15 jaar naar 50 jaar. Hergebruik en renovatie hebben dus geleid tot een duurzaam uitgewerkt woonconcept.

> ONTWERPEN VOOR DE ZORG

> HERGEBRUIK / RENOVATIE

RENOVATIE ZORGCENTRUM

JONKER FRANS, DEN HAAG

 

Newtonplein 100, Den Haag

 

Ontwerp voor de renovatie en verbouwing van zorgcentrum Jonker Frans in Den Haag

 

Opdrachtgever: Florence Zorggroep

Aannemer: BAM Woningbouw, Den Haag

Ontwerp inrichting: Buro Desk; Heleen Eilers

 

Ontwerp / bouwvoorbereiding: 2010-2012

Oplevering: 2013

 

Projectteam: Mark Graafland, Jaap Mittelhaeuser, Giulia Melloni, Siebrine Noordenbos

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag