In opdracht van de dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam-Noord maakte Bureau Kroner een ontwerp voor de herinrichting van twee pleinen.

 

 

> URBAN DESIGN

ANANASPLEIN EN BANNEPLEIN,

AMSTERDAM-NOORD

 

Stedenbouwkundige studie voor twee pleinen

 

Opdrachtgever: DRO Stadsdeel Amsterdam-Noord

Ontwerp: 1996

 

Mark Graafland

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag