EEN OPEN ONTWERPTRAJECT

Participatie is het belangrijkste uitgangspunt voor dit ontwerptraject. Omwonenden en belanghebbenden zijn vanaf het begin, dus nog voordat er een plan is, betrokken in het ontwerpproces.

Overleg, openheid en een zorgvuldige afweging van alle belangen staan centraal.

Deze manier van werken past bij uitstek bij de ontwerphouding van Bureau Kroner, waarin luisteren en samenbrengen van diverse partijen en belanghebbenden een belangrijk uitgangspunt vormen.

Video over het ontwerpproces:

Bureau Kroner op YouTube

MEEDENKEN OVER GEBIED MOLENSLAG IN HET WESTLAND

Door middel van workshops en inloopavonden wordt alle inbreng samengebracht en door Bureau Kroner vertaald in diverse scenario's.

 

Op deze manier ontstaat een breed gedragen toekomstplan. Bewoners formuleren zelf de kwaliteiten, bedreigingen en kansen voor het gebied.

 

Door daar bij voorbaat van uit te gaan bij het ontwerp, ontstaat een positieve betrokkenheid bij het gebied en de nieuwe ontwikkelingen.

OPSTELLEN STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK, WESTLANDSE ZOOM

 

Masterplan voor het gebied Molenslag bij Monster

 

In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom

 

Ontwerp: 2015

 

Projectteam Bureau Kroner: Mark Graafland, Rick van Vliet, Solita Stucken, Leila van Coeverden

 • ontwerpbeschrijving

  GEBIEDSVISIE

  Aan de rand van Monster, gelegen in het Westland komt het deelgebied Watergat beschikbaar voor woningbouw. Dit deelgebied, onderdeel van De Duinen, Monster Noord en Westmade vormt het plangebied van deze gebiedsvisie.

   

  DRIE VARIANTEN

  Op basis van de input uit de workshops met de klankbordgroep heeft Bureau Kroner 3 plannen gemaakt, die de uitersten van drie verschillende invalshoeken weergeven.

  Er is een kassen-model, een model waarin het dorp als het ware gespiegeld wordt op de nieuwe locatie, en een model dat organischer is, waarin de duinen doorgezet worden in het gebied.

   

  RANDVOORWAARDEN

  Er is speciaal aandacht besteed aan de parkeeroplossing, die ook in diverse varianten is overlegd met de omwonenden.

  Na een nieuwe workshop waarin de voor- en nadelen van de drie modellen zijn besproken, heeft Bureau Kroner de bevindingen samengevat in een nieuw plan, dat de naam 'Duinpan' heeft gekregen.

  In dit plan worden de belangrijkste randvoorwaarden vastgelegd, zodat er een duidelijke en breed gedragen basis is voor het verdere ontwerpproces.

   

  STEDENBOUWKUNDIG PLAN 'DUINPAN'

  Duinpan is een synthese van diverse structuren. Een nieuw duinlandschap, een aangepaste waterstructuur, de verkeersontsluiting en de nieuwe bebouwing komen op harmonieuze wijze samen.

  Beleving, uitzicht en doorzicht zijn de belangrijkste begrippen die gebruikt zijn als ijkpunten voor het ontwerp.

   

  HET ONTWERP

  De randen van de duinpan bestaan uit een aantal typen nieuw duinlandschap.

  Langs de Slaperdijk en het oostelijke deel van het Watergat wordt de bestaande waterstructuur uitgebreid met watervingers die de duinpan in reiken. Een duinheuvel in de meest noordelijke hoek van het plangebied vormt een hoogteaccent.

  Binnen deze duinranden is een diagonale structuur ontworpen die wordt gevormd door zowel nieuwe waterlopen, de nieuwe bebouwing als de verkeersontsluiting.

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag