Advies en ontwerp voor verzorgingshuizen, ouderenzorg en dementiezorg.

"ruimte bieden voor de identiteit van de bewoner, en helpen het vertrouwen in de omgeving vanzelfsprekend te maken."

ONTWERPEN VOOR OUDEREN MET DEMENTIE

In bestaande verzorgingshuizen analyseren wij de situatie en geven advies over mogelijke verbeteringen.

> Analyse en advies BOPZ-afdeling

SPECIALISATIE

Bureau Kroner heeft een jarenlange ervaring met het ontwerpen voor ouderen, in verzorgingshuizen en andere samenlevingsvormen, van lichte tot zware zorgindicaties.

 

Onze ervaring strekt zich uit van grootschalige renovatie van bestaande zorgcomplexen tot het ontwerpen van leefruimtes specifiek voor ouderen met dementie.

> Renovatie zorgcomplex

In dit zorgcomplex hebben wij een enorme verbetering van de kwaliteit gerealiseerd door het inrichten van een veilige buitenkamer.

Een thematisch moodboard dient als handvat voor verzorgenden of mantelzorgers bij de inrichting van prikkelarme of actieve ruimtes. Met heel bescheiden middelen kan veel effect worden behaald.

PROGRAMMA'S VAN EISEN VOOR DEMENTIEVRIENDELIJK ONTWERPEN

Voor diverse zorginstellingen hebben wij programma's van eisen opgesteld, om een duidelijk kader te bieden voor een nieuwbouw of nieuw interieur.

 

Vanuit onze expertise adviseren wij over ruimtelijke en technische aspecten; over kleur, licht, veiligheid, dosering van prikkels, etc.

Onze kennis vertalen wij in overzichtelijke handleidingen, waarin we principes verduidelijken en een zo helder mogelijk inzicht proberen te geven in de belevingswereld van mensen met Alzheimer.

Wij realiseerden grote renovaties van verzorgingshuizen, psychogeriatrische afdelingen en ouderencomplexen. Daarbij adviseren en ontwerpen wij voor nieuwbouw en interieuropgaves en stellen ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden op voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg.

 

Wij werkten onder andere voor Florence, Topaz, 's Heeren Loo en Woon Zorgcentra Haaglanden.

 

Wij hebben samenwerkingen met:

Anika van Vugt, interieurontwerper,

Frans Hoogeveen; Lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool,

Tinus Jongert; Lector Gezonde Leefstijl in een stimulerende omgeving,

Mari Groenendaal; lecturer-practitioner bij WZH en lid kenniskring lectoraat psychogeriatrie

> Interieur PG-afdeling

Onze ervaringen: aanleiding voor een kennisplatform

 

Er is veel onderzoek gedaan en er is veel informatie te vinden over allerlei specifieke thema's die te maken hebben met dementie.

 

Wij hadden zelf echter behoefte aan een grotere samenhangende context, waardoor verbanden worden gelegd tussen diverse disciplines en ervaringsvelden.

Voor ons is het waardevol om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, die we kunnen inzetten voor het ontwerpen van de leefomgeving van mensen met dementie.

 

Daarom hebben wij het initiatief genomen voor een website over 'Ontwerpen voor ouderen met dementie': Deze website dient als kennisplatform, waarop we principes en achtergrondinformatie blijven verzamelen en uitwisselen.

een korte introductie van de website:

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag