STEDENBOUWKUNDIG PLAN:

Het ontwerp van Bureau Kroner voor de tender voor deze duinlocatie bij Castricum.

 

 

 

LANDSCHAPPELIJK

Een open situering in het landschap van twee appartementengebouwen, die qua stijl prachtig passen in de omgeving.

De locatie; het gebouw van de zusterflat op het terrein; voorstel structuurvisie

Ons voorstel: twee losse volumes, waarborgen meer openheid en een betere inpassing in het landschap.

Gelijke kwaliteiten m.b.t. groen, buitenruimte en parkeren.

ONTWERPSCHETS

vormstudies

DUURZAAMHEID

De grote overstekken zorgen voor een natuurlijke zonwering.

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP VOOR EEN TENDER OP EEN LOCATIE IN CASTRICUM

Duin en Bosch, Castricum

 

Ontwerp voor twee appartementengebouwen in een landschappelijke omgeving.

 

In opdracht van NU Projectontwikkeling

 

Ontwerp: 2017

 

Projectteam: Mark Graafland, Jaap Mittelhaeuser, Cristian de Bolster, Betül Demir

 

 • ontwerpbeschrijving

  STEDENBOUWKUNDIGE OPZET

  De locatie Duin en Bosch in Castricum wordt gekenmerkt door een bijzondere, min of meer geïsoleerde ligging.

  Deze ligging biedt aanleiding en mogelijkheid voor een speciale benadering van de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de nieuwe ontwikkelingen, zowel in vorm als in uitstraling.

   

  Vanwege de specifieke karakteristiek van de verschillende deelgebieden en de landschappelijke inpassing, stelde Bureau Kroner voor om de locatie nog verder te openen door geen U-vormig bouwblok (zoals in de structuurvisie opgenomen), maar twee kleinere vrijstaande volumes te realiseren.

  De volumes, met een bebouwingsoppervlak van circa 1000 m2 per stuk, staan vrij op de kavel en verspringen ten opzichte van elkaar in de lijn van de weg. Hierdoor zijn er veel meer vrije zichtlijnen mogelijk. Door de vierkante vorm van de volumes is de oriëntatie alzijdig.

   

  WONEN IN DE NATUUR

  Het collectieve landschap, dat begroeid zal zijn met de typische beplanting die eigen is aan duin en bos, beperkt zich niet tot de voorzijde, maar strekt zich uit over de gehele kavel, zonder private tuinen en erfafscheidingen.

  Private buitenruimten vormen rondom het gehele volume een open overgang tussen woning en natuur.

  De twee volumes zijn verbonden met elkaar door een verdiepte parkeergarage onder een glooiend talud.

   

  CHALETSTIJL IN EEN MODERNE INTERPRETATIE

  Voor de twee vrijstaande volumes die wij voorstellen, leent zich een actuele interpretatie van het chalet-type. De moderne chalet-stijl, met zijn kenmerkende gebruik van natuurlijke materialen, grote balkons en overstekken, past qua bouwstijl als vanzelfsprekend bij de omringende natuur van deze locatie.

  Tegelijkertijd past deze interpretatie heel goed bij de stijl van de bestaande paviljoens op het terrein, door de gedeelde architecturale inspiratiebron

   

  ONTWERP

  De twee duinchalets staan vrij in het landschap tussen het duingras, struiken, kruiden en distels en worden omringd door de bestaande en nieuw geplante bomen. Elk chalet telt drie verdiepingen van vier appartementen.

  Van een afstand bepalen de sterke gelaagdheid en dieptewerking de hoofdstructuur van het volume.

   

  DUURZAAMHEID

  De grote overstekken zorgen voor een natuurlijke zonwering. Dit draagt mede bij aan een zeer duurzaam energie- en klimaatconcept waarin comfort en een extreem laag energieverbruik het uitgansgpunt vormen.

   

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag