"wij zijn gespecialiseerd in het optimaal inpassen van nieuwe bebouwing in een complexe, bestaande stedelijke context"

REKENING HOUDEN MET CONTEXT

Binnenstedelijk bouwen is ontwerpen en bouwen in een omgeving waar je rekening moet houden met omringende panden, buurtbewoners en allerlei belanghebbenden.

 

JARENLANGE ERVARING

Bouwen van iets nieuws in een bestaande context vormt voor ons een uitdagende en veel voorkomende opgave. De directe omgeving is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor het ontwerp van een nieuwe toevoeging.

 

PASSENDE ARCHITECTUUR

Zonder het bestaande te kopiëren, ontwerpen wij passende architectuur. Elke opgave benaderen we op een geëigende manier, volledig toegespitst op de plek en de mensen die er gebruik van maken.

 

NIEUW IN CONTEXT: BINNENSTEDELIJK BOUWEN

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag