Mark Graafland, architect / directeur (1969)

 

STARTSTIPENDIUM

Mark Graafland studeerde architectuur met een differentiatie stedenbouw aan de TU-Delft. Hij won met zijn afstudeerwerk de Verhagenprijs van de Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen.

Na zijn afstuderen in 1994 begon hij zijn eigen bureau (GBAU: Graafland Bureau voor architectuur en urbanisme), met steun van twee startstipendia van het Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

 

COORDINATOR

Naast de werkzaamheden in zijn eigen bureau heeft hij 5 jaar lang les gegeven en de opleiding stedenbouw aan de Hogeschool Rotterdam gecoördineerd. Daarnaast publiceerde hij in verschillende vakbladen.

 

UITEENLOPENDE SCHAALNIVEAUS

In 2001 fuseerde GBAU met Buro Ovink tot Bureau Kroner; architectuur, urbanisme en scenografie.

Met Bureau Kroner heeft Mark Graafland reeds veel projecten gerealiseerd, op schaalniveaus variërend van woningbouw tot stedenbouwkundige plannen.

 

BETROKKENHEID EN CONTEXTUEEL ONTWERPEN

Marks werkwijze wordt gekenmerkt door zijn ruime inlevingsvermogen en de oprechte interesse in de opgaves waarmee hij wordt geconfronteerd. Een goed contact met de opdrachtgever vormt de basis van zijn ontwerphouding, die inventief is en getuigt van het streven naar een essentiële en contextuele vormgeving.

 

"Ik beschouw het bestaande als onuitputtelijke inspiratiebron voor het nieuwe."

 

Mark Graafland is architect BNA.

›› website BNA

Hij is tevens voorzitter van de Lighthouse Club Nederland.

›› website Lighthouse Club Nederland

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag