MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 

Als architectenbureau dragen wij actief bij aan de ontwikkeling en verbetering van de gebouwde omgeving. Wij zien het daarom als een vanzelfsprekende plicht om in aansluiting hierop onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij te nemen, ten aanzien van duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

 • 4-DAAGSE WERKWEEK: DE AANPAK VAN BUREAU KRONER

  Een doeltreffend en gezond werkklimaat

  Wij vinden het belangrijk dat we een ontspannen en gezond werkklimaat hebben in ons bureau. We zorgen ervoor dat we onze werkzaamheden realistisch inplannen, en dat we efficiënt en doeltreffend kunnen inspelen op de vragen en wensen van onze opdrachtgevers.

  Wij vinden structureel overwerken onnodig en een teken van een slechte organisatie: wij zorgen liever met elkaar voor een goede planning, waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en neemt.

   

  EEN 4-DAAGSE WERKWEEK

  Daaruit volgt ons principe van een 4-daagse werkweek:

  Om ons vak goed te kunnen uitoefenen, hechten wij aan een open houding naar de wereld en de maatschappij om ons heen.

  Wij vinden het belangrijk om genoeg tijd te hebben om naast ons werk te kunnen sporten, om betrokken ouders te zijn, een sociaal leven te hebben en op de hoogte te blijven van wat er speelt in het dagelijks leven om ons heen.

  Daardoor ontwerpen wij niet vanuit een ivoren toren, alleen voor de architectuur, maar houden we een directe lijn met de werkelijkheid en dragen wij daar op alle mogelijke  manieren vanuit ons vak aan bij.

   

  LOKAAL BIJDRAGEN EN VERBONDEN ZIJN

  Wij kiezen er bewust voor om onze opdrachten in principe te beperken tot Nederland. Veel reizen is belastend voor het milieu, maar kost ook veel tijd. Wij besteden onze tijd liever inhoudelijk aan onze projecten.

  Bovendien vinden wij het belangrijk om vanuit een breed opgebouwde kennis van de lokale omstandigheden te kunnen adviseren en ontwerpen. Wij voelen ons betrokken bij de omstandigheden waarin wij zelf bewust leven.

Een goede planning is de crux

Openstaan voor nieuwe ideeën

 • EEN DUURZAAM BUREAU

  Ook in onze bedrijfsvoering streven wij ernaar op alle vlakken alert te blijven op onze verantwoordelijkheid naar milieu en maatschappij. Het spreekt voor zich dat wij bewust omgaan met het beperken van papiergebruik, met recycling van afval, het stimuleren van openbaar vervoer en fietsgebruik voor onze werknemers, etcetera.

  Wij willen echter verder gaan, zowel in de praktijk als in de bewustwording van zowel onze werknemers als onze klanten.

   

  Zonne-energie

  In oktober 2012 hebben wij op het dak van Bureau Kroner 27 zonnepanelen laten plaatsen, waarmee wij tot 70% van ons stroomverbruik zelf opwekken.

  Sinds december 2013 is onze bureau-auto een volledig electrische BMW i3, en in december 2017 hebben wij daar nog een electrische Renault Twizy aan toegevoegd.

  Op die manier gebruiken wij nog completer en efficiënter onze eigen energie.

   

  Drinkwater

  Wij schenken voor onze klanten en werknemers geen bronwater in flessen, maar gekoeld kraanwater: Haags duinwater van prima drinkkwaliteit. Wij gebruiken de waterflessen van 'Join the Pipe' en ondersteunen hiermee de projecten van deze organisatie, die tot doel hebben water- en sanitaire voorzieningen aan te leggen in ontwikkelingslanden.

 • BUREAU KRONER; BETROKKEN PARTNER

  Met veel energie zetten wij ons in voor de mensen die onze projecten gaan gebruiken en bewonen. De interactie met die gebruikers, maar ook met betrokkenen en belanghebbenden vinden wij uitermate belangrijk en leerzaam. We zijn niet bang voor inspraak en openheid, maar juichen dat juist toe. Hoe eerder in het traject, hoe beter.

   

  PARTICIPATIE: BETROKKENHEID CREËEREN

  Wij vinden het waardevol om vroeg in het traject de dialoog aan te gaan met betrokkenen. Of dat nu toekomstige bewoners of gebruikers zijn, omwonenden of experts zoals bijvoorbeeld ergonomen of specialisten ouderenzorg.

  Wij ontvangen hierdoor veel informatie die ons ontwerp beter maakt, en creëren een betrokkenheid bij het proces en uiteindelijk bij het gebouw.

   

  BETROKKEN BIJ DE TOEKOMSTIGE GEBRUIKER

  Een mooi voorbeeld van communicatie en uitwisseling is een 'proefbouw' van een woning voor ex-psychiatrische patiënten. In een kerk in Delft hebben we schaal 1 op 1 de woning nagebouwd en ingericht, zodat de toekomstige bewoners konden ervaren hoe hun nieuwe woonplek zou aanvoelen en vast konden wennen aan het idee van een zelfstandige wooneenheid in plaats van een kamertje van 2x3 meter, met douche op de gang.

   

  Het zijn dit soort projecten die ons doen beseffen wat het belang van architectuur is voor de maatschappij; dat houdt ons actief en betrokken!

Participatie van gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen draagt veel bij aan ons ontwerpproces

Toekomstige bewoners bekijken een proefbouw van hun nieuwe woning

> lees meer...

 • BUREAU KRONER; SOCIAAL ONDERNEMEN

  Wij vinden het belangrijk om maatschappelijke initiatieven die in ons werkveld liggen te ondersteunen. We kiezen specifiek voor doelen waaraan we inhoudelijk een bijdrage kunnen leveren en die een maatschappelijke meerwaarde hebben.

   

  Jantje Beton

  Wij steunen als bureau de organisatie 'Jantje Beton', die projecten realiseert waardoor kinderen buiten kunnen spelen in de buurt waar ze wonen. Juist omdat ons werkgebied voornamelijk ligt in stedelijke omgevingen, vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een prettige en stimulerende leefomgeving voor alle bewoners.

  Mark Graafland nam in 2012 zitting in de jury voor de 'Jantje Beton Speelaward', een prijsvraag voor een speelvriendelijk inrichtingsplan voor het Regentessekwartier in Den Haag.

  www.jantjebeton.nl

   

  Stichting Wende / Perspektief

  Voor Perspektief (voorheen Stichting Wende) denken en tekenen wij mee ten behoeve van het hergebruik en de transformatie van het bestaande vastgoed van de stichting, deels in eigendom, deels huur. Perspektief vangt slachtoffers van (huiselijk) geweld op en biedt hen tijdelijke huisvesting en begeleiding.

  www.perspektief.nl

   

  StICHTING HULP EN OPVANG PROSTITUTIE EN MENSENHANDEL (SHOP)

  SHOP is een Haagse stichting die mensenhandel en andere misstanden in de prostitutie onder de aandacht brengt en de slachtoffers hiervan bijstaat, door middel van hulp en tijdelijke opvang. Wij hielpen bij de realisatie van een nieuwe woonvoorziening.

  www.shop-denhaag.nl

 • EEN OPEN EN GASTVRIJ  BUREAU

  Stages en snuffelstages

  Ieder jaar bieden wij plaats aan een of meer stagiaires, van de Haagse Hogeschool (afdeling Bouwkunde) en de TU-Delft (architectuur).

  Wij vinden het essentieel voor studenten in ons vak om ervaring op te doen in een architectenbureau en zo te leren over hun verantwoordelijkheden in praktijksituaties, kennis te nemen van allerlei aspecten in een bouwproces, te ervaren hoe het er aan toe gaat in een bureau en tot slot om ons eigen enthousiasme over te dragen en te delen. Voor ons biedt de aanwezigheid van een stagiair een frisse blik op onze eigen praktijk en een leuke tijdelijke aanvulling op ons team.

  Verder zijn ook snuffelstagiaires van tijd tot tijd welkom. Deze leerlingen van de middelbare school laten wij een paar dagen zoveel mogelijk kanten van ons vak zien, waarna zij doorgaans gefundeerd én met veel enthousiasme kiezen voor een technisch-creatief profiel.

  Voor studenten aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag bieden wij een introductie in de bedrijfsmatige kant van het architectenbureau. Juist dat deel van de praktijk wordt doorgaans onderbelicht in hun opleiding.

   

  MET Z'N ALLEN BLIJVEN LEREN EN ONTWIKKELEN

  Om verder specifiek architectonische inspiratie op te doen en te leren van praktijkvoorbeelden, streven wij ernaar om met regelmaat met ons hele team op excursie te gaan.

Stagiaires bij Bureau Kroner

Samen inspiratie opdoen tijdens een excursie

Openstaan voor, én actief deelnemen aan nieuwe ontwikkelingen

 • MEEDENKEN OVER INNOVATIE IN DE BOUWPRAKTIJK

  In onze bouwpraktijk blijven wij op de hoogte van de meest duurzame oplossingen voor onze projecten.

  Zo zijn wij al in 2003 met het innovatieve project 'Gaten Vullen' als demonstratieproject IFD (industrieel, flexibel en demontabel bouwen) geselecteerd door de SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting).

  Met diverse ontwikkelaars en bouwbedrijven hebben wij projecten ontworpen en gerealiseerd waarin energiezuinige systemen zijn toegepast met warmtewisselaars, warmteterugwin- en wko-systemen (warmte-koude-opslag).

   

  DUURZAAMHEID IN HERGEBRUIK

  Bij de inventarisatie van de mogelijkheden voor een locatie houden wij altijd rekening met de kwaliteit van het bestaande; in onze ontwerpplannen is sloop en nieuwbouw niet per definitie de beste oplossing, ook al lijkt dat het meest voor de hand liggend.

  In diverse projecten hebben wij samen met de opdrachtgever gekozen voor hergebruik van bestaande gebouwen, het sparen van karakteristieke bomen op locaties door de plannen aan te passen, of het verduurzamen van bestaande gebouwen door renovatie-alternatieven voor te stellen.

   

  Inmiddels kunnen wij ons specialist noemen op het gebied van advies en ontwerp voor hergebruik en herinrichting van kantoorpanden en woongebouwen.

Project 'Gaten Vullen'

> lees meer...

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag