MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 

Als architectenbureau dragen wij actief bij aan de ontwikkeling en verbetering van de gebouwde omgeving. Wij zien het daarom als een vanzelfsprekende plicht om in aansluiting hierop onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij te nemen, ten aanzien van duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Het dak van Bureau Kroner

 • EEN DUURZAAM BUREAU

  Ook in onze bedrijfsvoering streven wij ernaar op alle vlakken alert te blijven op onze verantwoordelijkheid naar milieu en maatschappij. Het spreekt voor zich dat wij bewust omgaan met het beperken van papiergebruik, met recycling van afval, het stimuleren van openbaar vervoer en fietsgebruik voor onze werknemers, etcetera.

  Wij willen echter verder gaan, zowel in de praktijk als in de bewustwording van zowel onze werknemers als onze klanten.

   

  Zonne-energie

  In oktober 2012 hebben wij op het dak van Bureau Kroner 27 zonnepanelen laten plaatsen, waarmee wij tot 70% van ons stroomverbruik zelf opwekken.

  Sinds december 2013 is onze bureau-auto een volledig electrische BMW i3, en in december 2017 hebben wij daar nog een electrische Renault Twizy aan toegevoegd.

  Op die manier gebruiken wij nog completer en efficiënter onze eigen energie.

   

  Drinkwater

  Wij schenken voor onze klanten en werknemers geen bronwater in flessen, maar gekoeld kraanwater: Haags duinwater van prima drinkkwaliteit. Wij gebruiken de waterflessen van 'Join the Pipe' en ondersteunen hiermee de projecten van deze organisatie, die tot doel hebben water- en sanitaire voorzieningen aan te leggen in ontwikkelingslanden. Voor meer informatie: www.jointhepipe.org

 • DE BOUWPRAKTIJK

  Dit doen wij in onze bouwpraktijk, door te zoeken naar duurzame oplossingen voor onze projecten.

  Zo zijn wij al in 2003 met het innovatieve project 'Gaten Vullen' als demonstratieproject IFD (industrieel, flexibel en demontabel bouwen) geselecteerd door de SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting).

  Met diverse ontwikkelaars en bouwbedrijven hebben wij projecten ontworpen en gerealiseerd waarin energiezuinige systemen zijn toegepast met warmtewisselaars, warmteterugwin- en wko-systemen (warmte-koude-opslag).

   

  ENERGIE-NEUTRAAL

  Een van onze projecten waar duurzaamheid een ontwerpuitgangspunt was, een villa voor een particuliere opdrachtgever, kan door een geavanceerd energiesysteem geheel energie-neutraal functioneren. Ook bouwkundig zijn extra voorzieningen getroffen om bijvoorbeeld een bovengemiddelde kierdichting te realiseren.

   

  DUURZAAMHEID IN HERGEBRUIK

  Bij de inventarisatie van de mogelijkheden voor een locatie houden wij altijd rekening met de kwaliteit van het bestaande; in onze ontwerpplannen is sloop en nieuwbouw niet per definitie de beste oplossing, ook al lijkt dat het meest voor de hand liggend. In diverse projecten hebben wij samen met de opdrachtgever gekozen voor hergebruik van bestaande gebouwen, het sparen van karakteristieke bomen op locaties door de plannen aan te passen of het verduurzamen van bestaande gebouwen door renovatie-alternatieven voor te stellen.

   

  Inmiddels kunnen wij ons specialist noemen op het gebied van advies en ontwerp voor hergebruik en herinrichting van kantoorpanden en woongebouwen.

 • EEN OPEN, GASTVRIJ EN EFFICIENT BUREAU

  Stages en snuffelstages

  Ieder jaar bieden wij plaats aan een of meer stagiaires, van de Haagse Hogeschool (afdeling Bouwkunde) en de TU-Delft (architectuur).

  Wij vinden het essentieel voor studenten in ons vak om ervaring op te doen in een architectenbureau en zo te leren over hun verantwoordelijkheden in praktijksituaties, kennis te nemen van allerlei aspecten in een bouwproces, te ervaren hoe het er aan toe gaat in een bureau en tot slot om ons eigen enthousiasme over te dragen en te delen. Voor ons biedt de aanwezigheid van een stagiair een frisse blik op onze eigen praktijk en een leuke tijdelijke aanvulling op ons team.

  Verder zijn ook snuffelstagiaires van tijd tot tijd welkom. Deze leerlingen van de middelbare school laten wij een paar dagen zoveel mogelijk kanten van ons vak zien, waarna zij doorgaans gefundeerd én met veel enthousiasme kiezen voor een technisch-creatief profiel.

  Voor studenten aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag bieden wij een introductie in de bedrijfsmatige kant van het architectenbureau. Juist dat deel van de praktijk wordt doorgaans onderbelicht in hun opleiding.

   

  Een doeltreffend en gezond werkklimaat

  Wij vinden het belangrijk dat we een ontspannen en gezond werkklimaat hebben in ons bureau. Daar draagt een goede planning zeker aan bij. Wij zorgen dat we onze werkzaamheden realistisch inplannen, en dat we efficiënt en doeltreffend kunnen inspelen op de vragen en wensen van onze opdrachtgevers. Onze werknemers moeten ontspannen en met plezier kunnen werken, en - wat wij ook heel belangrijk vinden - genoeg tijd hebben om naast hun werk te kunnen sporten, een sociaal leven te hebben en op de hoogte te blijven van de wereld om hen heen.

  Een open houding naar wat er speelt in de wereld vinden wij essentieel in onze relatie met opdrachtgevers en partners in het bouwproces.

  Om verder specifiek architectonische inspiratie op te doen en te leren van praktijkvoorbeelden, streven wij ernaar om met regelmaat met ons hele team op excursie te gaan.

Stagiaires bij Bureau Kroner

 • BUREAU KRONER; SOCIAAL ONDERNEMEN

  Wij vinden het belangrijk om maatschappelijke initiatieven die in ons werkveld liggen te ondersteunen. We kiezen specifiek voor doelen waaraan we inhoudelijk een bijdrage kunnen leveren en die een maatschappelijke meerwaarde hebben.

   

  Jantje Beton

  Wij steunen als bureau de organisatie 'Jantje Beton', die projecten realiseert waardoor kinderen buiten kunnen spelen in de buurt waar ze wonen. Juist omdat ons werkgebied voornamelijk ligt in stedelijke omgevingen, vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een prettige en stimulerende leefomgeving voor alle bewoners.

  Wij bieden verder onze ondersteunende diensten als ontwerpers gratis aan voor het opzetten van nieuwe projecten van Jantje Beton, zoals inrichtingen van speelplekken of pleintjes.

  Mark Graafland nam in 2012 zitting in de jury voor de 'Jantje Beton Speelaward', een prijsvraag voor een speelvriendelijk inrichtingsplan voor het Regentessekwartier in Den Haag.

  www.jantjebeton.nl

   

  Stichting Wende

  Voor Stichting Wende denken en tekenen wij mee ten behoeve van het hergebruik en de transformatie van het bestaande vastgoed van de stichting, deels in eigendom, deels huur. Wende vangt slachtoffers van (huiselijk) geweld op en biedt hen tijdelijke huisvesting en begeleiding. Het bieden van een veilige verblijfsplek voor deze kwetsbare doelgroep vraagt om plezierige ruimtes, een mix van privacy en openheid; zaken die door ons als architect goed kunnen worden verwerkt in de vaak abstracte strategische vastgoedplannen.

  www.stichtingwende.nl

 • BUREAU KRONER; BETROKKEN PARTNER

  Met veel energie zetten wij ons in voor de mensen die onze projecten gaan gebruiken en bewonen. De interactie met die gebruikers, maar ook met betrokkenen en belanghebbenden vinden wij uitermate belangrijk en boeiend. We zijn niet bang voor inspraak en reflectie, maar juichen dat juist toe. Hoe eerder in het traject, hoe beter.

   

  BETROKKEN BIJ DE TOEKOMSTIGE GEBRUIKER

  Een mooi voorbeeld van die communicatie en uitwisseling is een 'proefbouw' van een woning voor ex-psychiatrische patiënten. In een kerk in Delft hebben we schaal 1 op 1 de woning nagebouwd en ingericht, zodat de toekomstige bewoners konden ervaren hoe hun nieuwe woonplek zou aanvoelen en vast konden wennen aan het idee van een zelfstandige wooneenheid in plaats van een kamertje van 2x3 meter, met douche op de gang.

   

  Het zijn dit soort projecten die ons doen beseffen wat het belang van architectuur is voor de maatschappij; dat houdt ons actief en betrokken!

Voorlichting voor toekomstige bewoners bij een proefbouw van hun nieuwe woning

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag