LOCATIESTUDIE

In de wijk Tanthof was behoefte aan uitbreiding van de kinderopvang: al enige jaren was sprake van plannen voor het ontwikkelen van een of twee nieuwe kinderdagverblijven.

Reden voor het uitblijven van een beslissing was de lastige locatiekeuze; welke locaties zijn beschikbaar en welke is daarvan het meest geschikt?

 

PLANVORMING

Bureau Kroner heeft in een studie alle gegevens uit het planproces op een rijtje gezet en plaatste ze in het totaalbeeld van Tanthof, zodat een vergelijkende afweging gemaakt kon worden. Voor drie locaties is uiteindelijk een beknopte stedenbouwkundige lay-out geschetst en ruimtelijke voorwaarden vastgelegd waaraan een plan op de betreffende locatie moet voldoen.

> KINDERDAGVERBLIJVEN

> STEDENBOUW

LOCATIESTUDIES VOOR KINDEROPVANG, DELFT

 

Locatieonderzoek en massa-studies voor nieuwe kinderdagverblijven in Tanhof, Delft.

 

Opdrachtgever: gemeente Delft.

 

Ontwerp: 2002

 

Projectteam: Mark Graafland, Patrick Willemsen

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag