GATEN VULLEN

KORTE BOUWTIJD

In samenwerking met verschillende bouwbedrijven ontwikkelde Bureau Kroner dit nieuwe bouwsysteem, waarmee een zeer korte bouwtijd kan worden gerealiseerd op locaties in een bestaande stedelijke situatie.

Door middel van merendeels geprefabriceerde bouwelementen kan de totale bouwtijd worden teruggebracht tot 3 à 4 maanden.

Het casco staat zelfs al in anderhalve maand, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de buurpanden zo min mogelijk hinder ondervinden van de nieuwbouw.

BESTAANDE STAD

Bouwen in de bestaande stad en gebruik maken van de ruimte die er is door te verdichten. Dat is wat ons betreft een van de meest duurzame manieren van bouwen: zonder verder in te grijpen in de open ruimte buiten het stedelijk gebied.

INNOVATIEF BOUWEN

Het is wel een complexe opgave, die vraagt om innovatief ontwerpen en bouwen: liefst met geprefabriceerde elementen om tijd en ruimte te sparen, en goede duurzame materialen.

Het concept van 'Gaten Vullen'

GEREALISEERDE PROJECTEN

Met dit prefab bouwsysteem zijn 3 projecten gerealiseerd - in de Elandstraat en aan de Boomsluiterskade in Den Haag en aan de Zuidhoek in Rotterdam.

> 2 stadswoningen, Den Haag

GATEN VULLEN

 

Bouwsysteem waarmee een zeer korte bouwtijd kan worden gerealiseerd in bestaande stedelijke situaties.

 

i.s.m. Panagro Vastgoedontwikkeling b.v.

Concept-ontwikkeling en uitvoering: 2004-2010

 

‘Gaten Vullen’ is geselecteerd als demonstratieproject IFD 2003 (industrieel, flexibel en demontabel bouwen) door de SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting).

> BINNENSTEDELIJIK BOUWEN

> 4 stadswoningen,

Den Haag

> rijtje met 5 stadswoningen,

Rotterdam

> WONINGBOUW

De gevels kunnen geheel onafhankelijk van het casco worden ontworpen, naar de wensen van de opdrachtgever en passend binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag