• disclaimer

De site van Bureau Kroner is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie.

Bureau Kroner kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht er evenwel sprake zijn van omissies in de getoonde informatie, dan is dit nadrukkelijk zonder enige opzet. Wij vragen bezoekers van onze site dan ook om eventueel geconstateerde onjuistheden te melden bij Bureau Kroner, zodat deze per omgaande verholpen kunnen worden.

 

• copyright

Alle aan u getoonde informatie van deze website valt onder het auteursrecht. Wederrechtelijk gebruik van deze informatie is strafbaar. Geen enkele informatie van deze site mag gereproduceerd worden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bureau Kroner. In het geval dat en alleen nadat deze schriftelijke toestemming verkregen is, dient ten alle tijden de publicatie van de betreffende informatie voorzien te worden van een zichtbare en eenduidige bronvermelding, verwijzend naar en met naamsvermelding van Bureau Kroner.

Voor het verkrijgen van materiaal en de voorwaarden voor reproductie van het materiaal over of van Bureau Kroner kunt u contact opnemen met > info@bureaukroner.nl.

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag