ONDERZOEK DEMENTIE EN BEWEGING

 

Onderzoek naar de mogelijkheden van het inzetten van architectonische middelen om de leefomgeving van dementerende ouderen te verbeteren

 

In samenwerking met:

- Frans Hoogenveen; Lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool

- Tinus Jongert; Lector Gezonde Leefstijl in een stimulerende omgeving aan de Haagse Hogeschool en specialist in 'exergames' (stichting leefstijlencentrum WOW)

 

 

Ontwerp/onderzoek: 2015 -

een korte introductie van de website:

Alzheimer en bewegen

Dat beweging en een actief leven voor ouderen en met name ook voor mensen met dementie van groot belang is, staat inmiddels buiten kijf.

Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk hebben aangetoond dat bewegen gezondheidswinst oplevert, zowel fysiek als mentaal. Bewegen vertraagt het onomkeerbare proces van de ziekte van Altzheimer.

Er is op dit moment nog weinig onderzoek gedaan naar het stimuleren van beweging door middel van de vormgeving van de ruimte.

Er is veel aandacht voor stimulerende buitenruimte voor zowel kinderen als ouderen, maar in de bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen heeft men nog weinig ervaring in de praktijk met een bewegingsstimulerende omgeving.

 

SCHEIDEN VAN WONEN EN ZORG

Bureau Kroner heeft een jarenlange ervaring met het ontwerpen voor ouderen, in verzorgingshuizen en andere samenlevingsvormen, van lichte tot zware zorgindicaties.

Omdat op korte termijn veel bestaand zorgvastgoed zal moeten worden gerenoveerd en aangepast in het kader van het scheiden van wonen en zorg, ligt er een enorme kans om juist het interieur van bestaande en nieuwe woonvoorzieningen zodanig vorm te geven dat bewegen wordt gestimuleerd.

 

EXPERTISE BUREAU KRONER

Wij zetten onze expertise op dit gebied in voor een onderzoek gericht op de leefomgeving van dementerende ouderen - van architectuur tot interieur en inrichting; waarin materialen, geuren, kleuren, licht, geluid, vorm van de ruimte, routes en bewegingspatronen samen onderdeel vormen van een integraal concept dat als basis dient voor het ontwerpen van een stimulerende omgeving.

 

WEBSITE: ONTWERPEN VOOR OUDEREN MET DEMENTIE

Onze kennis en de informatie die we tot nu toe hebben verzameld, hebben wij gepubliceerd op een website: Ontwerpen voor Ouderen met Dementie, een open kennisverzameling die tot doel heeft uitwisseling tussen diverse uiteenlopende expertises te bevorderen.

 

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag