JE EIGEN WONING ONTWERPEN EN (VER-)BOUWEN

 

 

HOE WERKT COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP?

In sommige gevallen kan het verstandig zijn om met meerdere partijen (personen, gezinnen) gezamenlijk opdrachtgever te zijn. Een groep gelijkgestemden start in dat geval in eigen beheer een project waarin meerdere woningen samen ontwikkeld worden. Dit wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap genoemd (CPO).

RECHTSVORM

De opzet van zo'n samenwerking van particulieren wordt vastgelegd in de rechtsvorm van een vereniging of stichting.

Bij een stichting wordt onder de bewoners een stichtingsbestuur gekozen. Het bestuur neemt de gezamenlijke beslissingen en fungeert als opdrachtgever naar de architect en alle andere partijen in het bouwproces.

Bij een vereniging als rechtsvorm heeft iedereen inspraak en worden beslissingen op basis van stemming genomen. Het nadeel is dan wel dat de besluitvorming traag is.

Een vereniging is niet hetzelfde als een Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze dient alleen voor het beheer en kan niet als rechtsvorm optreden.

SAMENWERKING MET ONTWIKKELAAR

Er zijn ook tussenvormen mogelijk, zoals bijvoorbeeld mede-opdrachtgeverschap, waarbij jij en je medebewoners samen met een ontwikkelaar (projectontwikkelaar of woningbouwvereniging) het project opzetten. De ontwikkelaar bezit in dat geval de grond en draagt het grootste risico; jij hebt als toekomstige bewoner al in een vroeg stadium inspraak over de woningen.

 

ONDERSTEUNING VANUIT DE OVERHEID

De regering stimuleert 'zelf bouwen' op diverse manieren; door provinciale subsidies, maar ook door speciaal opgezette projecten of locaties die ter beschikking worden gesteld voor particuliere initiatieven. In dat geval is meestal op de website van de betreffende gemeente meer informatie te vinden.

 

BOUWCOORDINATOR

Een belangrijke rol in het proces van CPO is weggelegd voor de bouwcoördinator. Om alle verschillende wensen en belangen goed in kaart te brengen en af te stemmen, is het cruciaal dat er iemand is die het overzicht houdt en het proces in goede banen leidt. Een architect kan je daarbij bij uitstek van dienst zijn.

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag